Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Cement - Vit

Standard Rapidcement

LIP cement är en produkt som används till LIP Folielim som ¨härdare¨ se Monteringsanvisning LIP Foliesystem 25.

 

Dessutom till mindre gjutning och reparationer ex. plintar, gjutning av mindre golv, slitbanor trappa, sockelputs och repareration dem mm. då tillsätt alltid sand eller sten, se produktblad och förpackning.

Vit
2 kg - Varunummer 500028
5 kg - Varunummer 2004455
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +30°C

Blandningsförhållande

För cementputs: Blanda 1 del cement med 3 delar sand.
För golvbruk: Blanda 1 del cement med 4 delar sand.
För gjutning av stolpar m.m.: Blanda 1 del cement med 3,5 delar sand och 5 delar sten.

 

Kornstorlek, sand: 0–4 mm.
Kornstorlek, sten: 4–32 mm, beroende på typ av gjutning.

Påbörjad härdning

Ca 2 timmar vid 20 °C

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C

Gångbar

Tidigast efter 24 timmar, beroende på temperatur, vatten- mängd och underlagets fuktinnehåll och uppsugningsförmåga

Skikttjocklek

Min. 1 mm och högst 2 mm vid blandning av LIP 2K Folielim

Prov utfört med

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Produkten innehåller

Mindre än 2 mg kromatogram/kg torr cement

Förvaring/tekniska data

Min. 12 mdr. i oöppnat emballage*

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 12 mdr. i oöppnat emballage *

Konstruktioner

Till cementputs och liknande, blandas 1 del cement med 3 delar sand. Till gjutning/ lagning blandas 1 del cement med 4 delar sand. Till fastgjutning av stolpar och liknande blandas 1 del cement med 3½ delar sand och 5 delar sten. Kornstorlek sand: 0-4 mm Kornstorlek sten: 4-32 mm, beroende på typ av gjutning. Häll lite vatten i blandningskärlet, tillsätt sand (sten) och cement. Blanda väl under tiden som resterande vatten tillsätts. Fortsätt blanda till en jämn konsistens.

 

Använd en betongblandare (tombola) eller tvångsblandare för att uppnå en jämn blandning. Undvik att tillsätta för mycket vatten, ju mer vatten desto svagare blir slutprodukten