Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Finbetong

Cementbaserad färdig betongmix för inom och utomhusbruk

Till reparationer och gjutningsarbeten, betongreparationer, ingjutning av pålar, sockelputs och fogning m.m.

25 kg - Varunummer 100259
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5 °C till +30 °C

Blandningsförhållande

2,2 liter vatten till 25 kg

Bearbetningstid

ca. 1 timme vid 20 °C

Gångbar

Efter ca. 24 tim. vid 20 °C

Skikttjocklek

10–60 mm

Klar för plattsättning

Efter ca. 7 tim. vid 20 °C

Klar för tät beläggning

Torkat

Full belastning

Efter 28 dygn vid 20 °C

Materialåtgång

ca. 21 kg per m²/mm

Densitet

ca. 2,1 kg/liter uppblandad

Tryckstyrka

30 N/mm²

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Minst 12 mån. i oöppnad förpackning

Förvaring/arbetsmiljö

Minst 12 mån. i oöppnad förpackning

Konstruktioner

25 kg LIP Finbetong blandas med ca. 2,2 liter rent, kallt vatten. Varmt vatten kan leda till ökad risk för sprickbildning. En effektiv blandning utförs i en sluten blandmaskin eller i en balja/hink med borrmaskin.

 

Bearbetningstiden för LIP Finbetong är ca. 1 timme. Blandning, utläggning och avjämning ska ske i ett arbetsmoment. Dimensionera ytorna så stora att de kan slutföras inom bearbetningstiden. Högre temperatur förkortar bearbetningstiden och lägre temperatur fördröjer den.

 

Tag hänsyn till krympning och dilatationsfogar som vid vanlig betonggjutning.