Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Primer 54

Universalprimer

LIP Primer 54 är en vattenbaserad akryldispersion för primning/grundning av underlag innan kakelsättning, spackling med LIP golv-/väggspackel och fasadsystem samt ingår i LIP olika tätskitssystem för att öka vidhäftningen, kan även användas för grundning innan målning. Den sluter också porerna och binder damm. LIP Primer 54 kan appliceras på både organiska och icke organiska underlag och har efter torkning en vattenavvisande effekt.

1 liter - Varunummer 90543
2,5 liter - Varunummer 3856606
10 liter - Varunummer 3856614
Tekniska data
Torktid

Cirka 1 timme vid 20 °C

Materialåtgång

Cirka 0,1–0,2 liter primer/m2, beroende på underlaget

Material

På råbetong: 1 del Primer 54 och 1 del vatten.

På sugande underlag: 1 del Primer 54 och 3 delar vatten

På mycket sugande underlag: 1 del Primer 54 och 10 delar vat- ten

På icke sugande underlag: 1 del Primer 54 med 1/2 del vatten

Sluta porer: 1 del Primer 54 och 3 delar vatten

Oorganiska material: Oförtunnad

I anslutning till LIP tätskiktssystem: se respektive system eller lip.dk

Emissioner

EC1 plus

Förvaring/tekniska data

Vid torr och frostfri förvaring är hållbarheten minst 24 månader.

Förvaring/arbetsmiljö

Vid torr och frostfri förvaring är hållbarheten minst 24 månader.

Konstruktioner

Beroende på underlagets beskaffenhet blandas LIP Primer 54 med olika mängder rent, kallt vatten. Omskakas innan användning. Till portätning och dammbindning blandas 1 del LIP Primer 54 med 3 delar vatten 1:3. På starkt sugande underlag vid läggning i tunna skikt eller när man efter spacklingen vill måla ytan kan det vara en fördel att prima underlaget i 2 omgångar för att undvika hål/luftbubblor i spackelmassan enligt följande metod: Vid 1:a skiktet späds primern 1:5 med vatten, 2.a skiktet appliceras underlaget outspätt.

 

Vid användning av LIP golvspackelprodukter blandas LIP Primer 54 på följande sätt: På råbetong 1 del LIP Primer 54 med 1 del vatten 1:1. På sugande underlag: 1 del LIP Primer 54 med 3 delar vatten 1:3. På icke sugande underlag och självnivelle- rande spackel: 1 del LIP Primer 54 med 0.5 del vatten 2:1. På starkt sugande underlag innan LIP putsprodukter: 1 del LIP Primer 54 med 10 delar vatten 1:10. På golvspånskivor eller annat organiskt material används LIP Primer 54 oförtunnad.

 

Vid användning tillsammans med LIP tätskiktssystem, se respektive system eller lip.dk. LIP Primer 54 appliceras med borste eller pensel i ett jämnt, tunt skikt och den ska torka till en genomskinlig film innan nästa del av arbetet kan påbörjas. LIP Primer 54 torkar långsamt vid låga temperaturer och/ eller vid hög relativ fuktighet. LIP Primer 54 kan appliceras vid temperaturer över 5 °C.