Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Rotbruk

LIP Rotbruk är en snabbhärdande färdigblandad cementbaserad torrbetong

Till in och utvändiga reparationer och gjutarbeten, när man önskar en snabb avhärdning.

25 kg - Varunummer 100211
Tekniska data
Bearbetningstid

Ca 45 min. vid 20°C

Gångbar

Efter ca 3 timmar

Klar för plattsättning

Efter ca 5 timmar

Tryckstyrka

Minst 35 Mpa efter 28 dygn EN 196

Densitet

Ca 2100 kg/m3 DS 423.16

Skikttjocklek

10-60 mm

Kornstorlek

0 - 4 millimeter kavartsand

Förvaring

Vid torr lagring minst 12 månader

Konstruktioner

25 kg LIP Rotbruk blandas med ca 2 liter rent kallt vatten i en tvångsblandare eller vid mindre mängder i en spann med visp och borrmaskin. Gjutning, utfyllnad och avjämning skall ske i en arbetsgång inom 45 minuter vid 20ºC.

 

Dimensionera ytorna så stora att de kan slutföras inom användningstiden. Högre temperatur minskar och lägre temperatur fördröjer härdningstiden. Tag hänsyn till krympning och dilatationsfogar som vid en vanlig betonggjutning.

 

LIP Rotbruk ska inte användas i lägre arbetstemperatur +5ºC