Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Special Cement

Snabbhärdande cement med hög tryck-hållfasthet för inomhus- och utomhusbruk.

LIP Special Cement kan användas för mindre gjutnings- och reparationsarbeten, som till exempel gjutning av stolpar, gjutning av mindre golv, trappor, uttag samt för att förbättra dessa, när man vill ha en snabb härdning. LIP Special Cement används i samband med LIP Våtrumssystem, där det blandas med LIP 2K Folielim. Se monteringsanvisning för valt tätskiktssystem på www.lip.dk.

5 kg - Varunummer 500011
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +30°C.

Blandningsförhållande

För cementputs: Blanda 1 del cement med 3 delar sand.
För golvbruk: Blanda 1 del cement med 4 delar sand.
För gjutning av stolpar m.m.: Blanda 1 del cement med 3,5 delar sand och 5 delar sten.

 

Kornstorlek, sand: 0–4 mm.
Kornstorlek, sten: 4–32 mm, beroende på typ av gjutning.

Påbörjad härdning

Ca 2 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Klar för plattsättning

Ca 4–5 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Skikttjocklek

Min. 1 mm och högst 2 mm vid användning av LIP 2K Folielim.

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20°C.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Produkten innehåller

- mindre än 2 mg krom / kg torr cement.

Förvaring/tekniska data

Min. 6 mdr. i oöppnad förpackning. Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 12 mdr. i oöppnad förpackning. Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.

Konstruktioner

Underlag

Underlag för gjutningar och reparationer

Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än fyra veckor. Golvbruk som är mer än två veckor.

Lättklinkerbetongelement med max. fuktinnehåll på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Anhydritgolv med fuktinnehåll på max. 0,5 % cementbaserad spackelmassa.

 

Underlag, förbehandlingar och bruksanvisning i samband med våtrum:

Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än fyra veckor. Slipsats som är mer än två veckor.

Lättklinkerbetongelement med max. fuktinnehåll på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Anhydritgolv med fuktinnehåll på max. 0,5 %. Cementbaserad spackelmassa, våtrumsgips, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor som är avsedda för keramiska materialet, gipsskivor, cementbaserade våtrumskivor, målade ytor, golvvinyl, terrazzo, gammalt kakel eller klinker.

 

Förbehandling  

Underlaget ska vara fast, bärkraftigt och släppmedel som damm, olja, fett, vax etc. ska ha tagits bort.

Borttagning av kalk, fett och tvålrester görs med LIP K10 Eco Clean Klinkerrent/LIP G10 Eco Clean Grundrent.
På mycket sugande underlag inomhus, t.ex. obehandlad lättbetong, bör man börja med LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer och 10 delar vatten. OBS! På organiska underlag appliceras LIP Primer outspädd.

 

Vid användning utomhus eller vid tillskjutandemarkfukt används:

Slamman blandas på följande sätt:

1 del vatten.

1 del LIP Betongbinder (späd med vatten 1:3).

2 delar med den färdigblandade LIP Special Cement.

 

Rör noga ihop slamman till en lämplig konsistens. Slamman appliceras med borste på underlaget därefter appliceras LIP 275 appliceras i det fuktiga underlaget, vått i vått.

LIP Supergrund används på icke sugande underlag såsom metall, gjutasfalt, epoxy, keramiska material, natursten och liknande.

 

Bruksanvisning

Till cementputs och liknande, blandas 1 del cement med 3 delar sand. Till gjutning/lagning blandas 1 del cement med 4 delar sand. Till fastgjutning av stolpar och liknande blandas 1 del cement med 3½ delar sand och 5 delar sten.

Kornstorlek sand: 0-4 mm. Kornstorlek sten: 4-32 mm, beroende på typ av gjutning. Häll lite vatten i blandningskärlet, tillsätt sand (sten) och cement. Blanda väl under tiden som resterande vatten tillsätts. Fortsätt blanda till en jämn konsistens. Använd en betongblandare/frifallsblandare (tombola?) eller tvångsblandare för att uppnå en jämn blandning. Undvik att tillsätta för mycket vatten, ju mer vatten desto svagare blir slutprodukten.

För blandning av vattentätningsmembran blandas LIP Special Cement med LIP 2K Folielim i förhållandet 1:1. om man vill ha en snabbare härdning. Följ därefter monteringsanvisningen för valt system.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Icke härdat material får inte hällas ut i avlopp, då cementbaserat material även härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Förpackning

5 kg plastlaminerade papperssäckar. Förvaras torrt.

 

Färg

Grå.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.