Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 746 Golv- och vägglim

Allround-lim med kraftigt våthugg och goda återaktiveringsegenskaper.

LIP 746 ett snabbhärdande, vattenbaserat golv- och vägglim med ett kraftigt våthugg och goda återaktiveringsegenskaper. Lämpligt till våt- och häftlimning av golv- och väggvinyl. Används för limning av homogen vinyl, vinyl med skum- eller vävbaksida, kork med PVC-baksida, nålfilt, mattor med latex eller PVC-baksida samt till LVT eller gummi (max 3,5 mm).

10 liter - Varunummer 610017
Tekniska data
Typ

Vattenbaserad co-polymer dispersion.

Användningstemperatur

18-25 °C.

Torrhalt

Ca. 70%.

Densitet

Ca 1,25% kg/liter.

Beständighet

God beständighet mot mjukgörarvandring.

Klar för beläggning

5-30 min. beroende p. temperatur, luftfuktighet och underlag. Alla torktider är baserade på 50 % RF och en temperatur på 20° C.

Förvaring

12 mån. i oöppnad förpackning vid sval förvaring. 
Lagras frostfritt.

Materialåtgång

Vinyl, homogen - ca 4 m²/liter
Vinyl m/skumbaksida - ca 4 m²/liter
Vinyl m/vävbaksida - ca 4 m²/liter
Vinylplatta - ca 4 m²/liter
Nålfilt - 3 - 4 m²/liter
Textil - 3 - 4 m²/liter
Korkgolv med PVC-baksida - ca 4 m²/liter
LVT - ca. 4 m²/liter
Gummi (max 3,5 mm) - ca. 4 m²/liter

Konstruktioner

Underlag/förutsättningar

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor, rengörs noggrant från damm, olja, fett och andra skiljeämnen. Limmet appliceras med en limspridare på sugande och icke sugande underlag. Appliceringstemperatur för lim och underlag bör ha en temperatur på 18 °C - 25 °C underlaget får ej överstiga 85 % RF, samt luftfuktighet bör ej överstiga 65 % RF.
OBS! Följ golvtillverkarens anvisningar.

Kontakta LIP Sverige vid användning av alkalispärr avsedd att stoppa den kapillära fuktvandringen.

Vid användning av anhydridspackel (gipsbaserade spackel) kontakta gällande materialleverantör.

Vid betong med lågt VCT-tal, under 0,43, i betongen kontakta LIP Sverige.

 

Förbehandling  

Underlaget ska vara fast, rent och fritt från skiljeämnen, lösa partiklar samt kemikalier och oljor m.m.

Vid behov rengörs ytorna med LIP K10 Eco Clean Klinkerrent eller LIP G10 Eco Clean Grundrent.

Slamskikt slipas bort och dammsugs. Lösa delar tas bort.

Vid spackling följ spackelleverantörens anvisningar för att uppnå rätt förutsättningar.

 

Bruksanvisning

Följ golvtillverkarens anvisningar. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur på minst 18°C.

Rör alltid om limmet, på golv appliceras limmet med en limspridare.

 

På sugande underlag

 • Lägg våderna direkt i det våta limmet.
 • Därefter justeras våderna på plats och gnids fast.
 • Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
 • För bästa resultat använd en mattvält.

 

På svagt sugande underlag med täta beläggningar

 • Lägg våderna direkt i det våta limmet och gnid fast.
 • Därefter lyfts våderna igen så att de båda limytorna luftas tills ytorna känns klibbiga (5-30 min*).
 • Därefter läggs våderna på plats och gnids fast.
 • Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
 • För bästa resultat använd en mattvält.

 

Limning på icke sugande underlag med täta beläggningar

För bästa resultat rekommenderas en spackling av golvet på minst 1,5 mm, beroende på golvavjämningsmassa, låt spacklet torka helt.

 • Lägg våderna direkt i det våta limmet och gnid fast.
 • Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
 • För bästa resultat använd en mattvält.

 

Alternativ lösning med häftlimning (vid risk finns för blåsbildning)

 • Lägg våderna direkt i det våta limmet och gnid fast.
 • Därefter lyfts våderna igen så att de båda limytorna luftas tills ytorna känns klibbiga (5-30 min*).
 • Därefter läggs vådorna på plats och gnids fast.
 • Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
 • För bästa resultat använd en mattvält.

 

Limning på vägg

Förberedelser: Underlaget ska vara fast, rent och fritt från skiljeämnen, lösa partiklar samt kemikalier och oljor mm.
OBS! Väggmattor ska alltid våtlimmas.

 • Rör om limmet väl.
 • Applicera limmet jämnt på väggen med perlonroller. Applicera inte lim på större ytor än att väggmattan kan monteras i vått lim.
 • Montera mattan enligt mattfabriantens anvisningar.
 • Gnid fast mattan mycket noggrant så att all luft pressas ut och erforderlig vidhäftning uppnås.

 

Återaktivering

Det härdade limmet kan återaktiveras genom värmepåverkan från t.ex. en varmluftspistol på det aktuella området, därefter är det möjligt att jämna ut eventuella bubblor eller ojämnheter.
Efter nedkylning har limmet återupptagit sin vidhäftning.

 

Färg

Ljusbeige. Härdat lim, beige.

 

Rengöring  

Lim på hud tvättas bort med vatten och tvål. Verktyg rengörs med vatten medan limmet ännu är vått. Intorkat lim avlägsnas mekaniskt eller löses med T-röd eller limtvätt.

 

Förpackning  

10 L plasthink.

 

Allmänt  

LIPs produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. 

 

Hänvisning  

Säkerhetsdatablad.