Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 769 Parkettlim

Är ett snabbhärdande och elastiskt parkettlim.

LIP 769 används till limning av stav- och mosaikparkett, lamellparkett och massiva golv (ej kubbgolv) mot underlag av trä, betong, stål och aluminium. Kan användas i konstruktioner med upp till 85 % relativ fuktighet.

8 liter - Varunummer 610031
Tekniska data
Typ

SMP. Innehåller inte vatten, isocyanater eller lösningsmedel. Härdar vid reaktion med luftens fuktighet.

Användningstemperatur

18-25 °C.

Torrhalt

100%.

Klar för tät beläggning

0-30 min. beroende på temperatur, luftfuktighet och underlag. Alla torktider är baserade på 50 % RF och en temperatur på 20 °C.

Densitet

Ca. 1,7 kg/liter.

Emissioner

Emicode EC1 och M1.

Förvaring

18 mån. i oöppnad förpackning vid sval förvaring. Lagras frostfritt.

Materialåtgång

Minst 1 liter/m² vid en relativ fuktighet över 65 % RF, limmet appliceras så att man får en heltäckande limfilm mot underlaget.
Minst 0,5 liter/m² vid en relativ fuktighet under 65 % RF.

Konstruktioner

Underlag/förutsättningar

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor, rengörs noggrant från damm, olja, fett och andra skiljeämnen. Arbetstemperatur 18-25 °C.

Kan användas i konstruktioner med upp till 85 % relativ fuktighet, ska ej användas på ytor med tillskjutande
fukt. Den relativa luftfuktigheten i lokalen får inte överstiga 65 %. Planheten ska vanligtvis vara Klass: 2A ± 2 mm på en mätsträcka på 2 meter – lamellparkett och lång stavparkett kräver ett planare underlag än t.ex. mosaikparkett.

Luftfuktigheten vid montering samt vid användning av golvvärme se golvleverantörens anvisningar. Vid konditionering och läggning ska temperatur och luftfuktighet vara det samma som utrymmet ska ha i framtiden.

Befintligt underlag ska uppfylla golvleverantörens anvisning, alternativt avjämnat med en golvavjämningsmassa som har god ythållfasthet. Draghållfastheten i underlaget ska vara minst 1,5 MPa. För limning av massiv parkett krävs minst 2 MPa i draghållfasthet, samt max RF 65 % i underlaget.

OBS! Följ golvtillverkarens anvisningar. Det får inte förekomma arbete med vattenbaserade produkter
(t.ex. målning, tapetsering o. likn.) i rummet.

 

Förbehandling  

Vid behov ex slamskikt rengörs ytorna mekaniskt och dammsugs. Lösa delar tas bort. Vid spackling följ spackelleverantörens anvisningar för att uppnå rätt dragstyrkor.

 

Bruksanvisning

Limmet appliceras med en limspridare, parketten monteras direkt i det våta limmet, som trycks fast ordentligt. Lim får inte pressas upp mellan stavar/plank eller i fjäder och not. Kontrollera vid montering att det är full kontakt med lim mellan ytorna.

 

Efterbehandling  

Eventuell ytbehandling av parkettstavar får ske tidigast 48 timmar efter läggning.

 

Rengöring

För att skydda händerna använd skyddshandskar. Lim på hud kan avlägsnas med T-Röd, tvätta därefter med vatten och tvål.

Verktyg rengörs med sprit medan limmet ännu är vått. Intorkat lim avlägsnas mekaniskt eller löses med T-röd eller limtvätt.

 

Färg

Ekfärgad. Härdat lim, ekfärgat.

 

Förpackning  

8 L – 2 påsar i plasthink.

 

Allmänt  

LIPs produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.