Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Stegljudsmatta

Reducerar stegljud mellan våningsplan

LIP Stegljudsmatta kan användas både inom- och utomhus samt i våtrum.

20 m - Varunummer 25019
Tekniska data
Material

Återvunnet polyuretanmaterial och kork.

Färger

Svart/grå/brun.

Tjocklek

3 mm.

Bredd

1 m ± 1,5%.

Längd

20 m ± 1,5%

Densitet

1,65 kg/m³

Konstruktioner

Underlag

Underlaget ska vara bärkraftigt, fast, fritt från damm, oljor m.m. med en maximal restfukt på 85%. Mindre sprickor och ojämnheter kan repareras med LIP 205 Expresscement.

 

Förbehandling

På råbetong späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1 del vatten. På sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten. På icke sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1/2 del vatten. LIP Supergrund används ex metall, gjutasfalt, epoxi, keramik, natursten och liknade.

 

Bruksanvisning

Montera LIP Kantband 30601035 mot alla väggar och fasta installationer, pelare, infästningar m.m.

Klipp LIP Stegljudsmatta till rätt längd och bredd i enlighet med yta som ska ljuddämpas. Använd sax eller annat lämpligt verktyg.

LIP 450 Skivlim Fin blandas med 0,2–0,25 liter vatten/kg pulver, motsvarar 4–5 liter vatten per 20 kg, beroende på användningsområde.

Under kraftig omrörning tillsätts pulvret tills dess att massan är smidig och homogen, blandningstiden är ca 2-3 minuter. Efter att den har fått vila i ett par minuter rör du långsamt i massan igen. Den är sedan klar att använda. Blandningen ska användas 45 - 60 min. efter blandningen.

LIP 450 Skivlim Fin appliceras mot underlaget med en 4 mm fixkam och stegljudsmattan monteras i den fuktiga massan. Använd en plastspackel för att pressa ner stegljudsmattan i fästmassan så den ligger jämnt och plant. Klinker kan sättas 5 timmar efter montering av stegljudsmattan, lämpligen med LIP Multi Kakelfix. Storleken på plattorna bör inte vara mindre än 10*10 mm med en lägsta tjocklek på 7 mm. Vid läggning av porösa plattor som t.ex. natursten bör leverantören kontaktas för godkännande.

Rörelsefogar ska föras upp genom beläggningen och monteras med en elastisk fogmassa avsedd för dilationsfogar. Monteras golvlister är det viktigt att fogning mellan golv och vägg görs med samma typ av fogmassa.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik.

Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

  • Eventuell golvvärme ska vara avstängd före och under spackling, tidigast 7 dagar efter montering av stegljudsmattan kan golvvärmen startas igen.
  • Golvvärmen/Värme ska vara avstängd både före, under och efter montering stegljudsmattan och monteringen av ex keramik. Se hemsidan för mer information om när golvvärme kan slås på. För att undvika snabba dimensionsförändringar innan full styrka uppnås.
  • Innan konstruktionen monteras rekommenderas det att göra en stegdljudsmätning på konstruktionen för att kunna värdera om stegljudsmattan uppfyller eventuella krav för stegljudsdämpning. Vid specificerade krav på stegljudsdämpning bör en testkonstruktion uppföras och verifieras av certifierad ljudtekniker innan installationen påbörjas.