Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Stegljudsmatta

Reducerar stegljud mellan våningsplan.

LIP Stegljudsmatta kan användas både inom- och utomhus samt i våtrum.

20 m - Varunummer 25019
Tekniska data
Material

Återvunnet polyuretanmaterial och kork.

Färger

Svart/grå/brun.

Tjocklek

3 mm.

Bredd

1 m ± 1,5%.

Längd

20 m ± 1,5%

Densitet

1,65 kg/m³

Konstruktioner

Underlag

Underlaget ska vara plan, fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och betonghud/ytslamma mm. Mindre sprickor och ojämnheter kan repareras med LIP 205 Expresscement.

 

Förbehandling  

På råbetong späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1 del vatten. På sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten. På icke sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1/2 del vatten. Lip Stegljudsmatta limmas med LIP 450 Skivlim Fin.

 

Bruksanvisning

LIP Stegljudsmatta klipps/skärs till önskad storlek med sax eller annat lämpligt verktyg.

LIP 450 Skivlim Fin blandas med 0,2–0,25 liter vatten/kg pulver, motsvarar 4–5 liter vatten per 20 kg, beroende på användningsområde.

Under kraftig omrörning tillsätts pulvret tills dess att massan är smidig och homogen, blandningstiden är ca 2–3 minuter. Efter att den har fått vila i ett par minuter rör du långsamt i massan igen. Den är sedan klar att använda. Blandningen ska användas 45-60 min. efter blandningen.

LIP 450 Skivlim Fin appliceras mot underlaget med en 4 mm tandad spackel och stegljudsmattan monteras i den fuktiga massan. Använd en plastspackel för att pressa ner stegljudsmattan i fästmassan så den ligger jämnt och plant.

Dagen efter montering av stegljudsmattan kan keramiken monteras, med ex. LIP Multi Kakelfix. Storleken på plattorna bör inte vara mindre än 10*10 mm med en lägsta tjocklek på 7 mm. Vid montering av storformatsplattor används för att påskynda torktid och minska risken för flammiga fogar LIP XXL Storformatfix, LIP Naturstensfix eller LIP Snabbfix. För fuktkänslig natursten rekommenderas. LIP Naturstensfix.

Rörelsefogar ska föras upp genom beläggningen och monteras med en elastisk fogmassa avsedd för dilatationsfogar. Monteras golvlister är det viktigt att fogning mellan golv och vägg görs med samma typ av fogmassa.

OBS: Golvvärmen/Värme ska vara avstängd både före, under och efter montering stegljudsmattan och monteringen av ex keramik. Se hemsidan för mer information om när golvvärme kan slås på. För att undvika snabba dimensionsförändringar innan full styrka uppnås.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

Innan konstruktionen monteras rekommenderas det att göra en stegdljudsmätning på konstruktionen för att kunna värdera om stegljudsmattan uppfyller eventuella krav för stegljudsdämpning. Vid specificerade krav på stegljudsdämpning bör en testkonstruktion uppföras och verifieras av certifierad ljudtekniker innan installationen påbörjas.