Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Multibinder

Särskild dispersion som ökar flexibiliteten och vidhäftningen.

LIP Multibinder kan tillsättas LIP fästmassor och fogmassor, så att de kan användas på svåra underlag som, vattenfast plywood, målade ytor, gammalt kakel eller klinker, simbassänger mm. Genom att blanda LIP Multibinder i LIP Flytfix, LIP Snabbtorkande Kakelfix, LIP Naturstensfix, LIP Multi Kakelfix och LIP Multi Kakelfix Lätt, ökas flexibiliteten och vidhäftningen av fästmassa. LIP Multibinder kan även användas till LIP fogmassor när man vill ha större flexibilitet och vidhäftning på grund av risk för rörelser i underlag.

1 liter - Varunummer 702002 , DB nr. 5135746
2,5 liter - Varunummer 2052678 , DB nr. 2052678
10 liter - Varunummer 2052686 , DB nr. 2052686
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10°C - +30°C.

Flexibilitet

LIP Multibinder + LIP Fästmassa = S1 *.

LIP Multibinder + LIP Multi Kakelfix = S2 *.

LIP Multibinder + LIP Multikakelfix Lätt 544 = S2 *.

LIP Multibinder + LIP Flytfix Lätt = S2 *.

LIP Multibinder + LIP Snabbtorkande Kakelfix = S2 *.

LIP Multibinder + LIP Naturstensfix = S2 *.

* LIP Multibinder outspädd.

Materialåtgång

Vätskeblandning till fogmassa:
1 del LIP Multibinder och 1 del vatten.

Vätskeblandning till fästmassa:
1 del LIP Multibinder och 1 del vatten.

Kan justeras med vatten.
Önskas större flexibilitet (S2) måste vattnet utelämnas.

Gångbar

Efter 1–2 dygn, beroende på temperatur, vattenmängd och underlagets fuktinnehåll och uppsugningsförmåga.

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Förvaring/tekniska data

24 mån. i oöppnat emballage.

Konstruktioner

Underlag

Gjutna betongväggar och golvytor äldre än 4 veckor, slipsats äldre än 2 veckor. Lättbetongselement med max. fukthalt på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Anhydritgolv med en fukthalt på max. 0,5 %.

Cementbaserat spackel, gipsskivor, våtrumsgips, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsskivor.

I ej fuktbelastade utrymmen rekommenderas LIP Supergrund primas/grundmålas på svåra underlag, såsom metall, epoxi, keramiska plattor, natursten och liknande.

 

Förbehandling  

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor. Fritt från damm, smuts, olja, fett och vax och andra skiljeämnen mm. Betonghud slipas bort innan grundning/primning. Borttagning av kalk, fett och tvålrester görs med LIP K10 Eco Klinkerrens/LIP G10 Eco Grundrens.

Befintliga färgskikt och vinyl mattas med sandpapper. Alternativt används LIP Supergrund. (se datablad)

På starkt sugande underlag inomhus, t.ex. obehandlad lättbetong, bör ytan primas med LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer och 10 delar vatten.

Gipsskivor, fibergips, gipsputs: Oförtunnad.

Kalciumsilikatskivor: 1 del Primer 54 blandas med 5 delar vatten.

Starkt sugande underlag utomhus, förvattnas (ej fritt vatten på underlaget).

 

Bruksanvisning

Bearbetning av fogar: Den blandade massan fogas med t.ex. gummispackel eller fogplatta.

De fogade ytorna tvättas med en hård svamp eller cellulosasvamp. Fogmassan ska tvättas bort innan det torkar på keramikytan , eftersom det blir svårt att rengöra keramiken om fogmassan har torkat ut.

Kakel och klinker med öppna/porösa ytor som t.ex. tegelklinker, mattglaserad keramik, natursten mm. kanske inte underlättar för användning med färgad fogmassa.

Obs: Det rekommenderas att fogarna inte efterströs efter blandning i LIP Multibinder.

Vidare rekommenderas att hela ytan endast en typ av blandning, eftersom fog som tillsätts med LIP Multibinder kan skilja sig något i färg jämfört med fog som endast blandas i vatten.

Följ kakeltillverkarnas instruktioner vid fogning av keramik.

När den används tillsammans med LIP Fästmassor, byt ut hälften av vattnet med LIP Multibinder. Den färdigblandade produkten får en jämnare konsistens än genom att tillsätta vatten. Genom att tillsätta LIP Multibinder till fästmassa och fogmassa förlängs härdningstiden. Tillägg av LIP Multibinder kan i sällsynta fall ändra färgen på LIP Fogmassor.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Varmt vatten är att föredra.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 


OBS!

  • Golvvärmen/Värme i golvet ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramiken
    Se hemsidan för mer information om när golvvärme kan slås på. För att undvika snabba dimensionsförändringar innan full styrka uppnås.
  • Tillsats av LIP Multibinder ökar vidhäftningen, var därför särskilt uppmärksam vid rengöring av kakel och verktyg.
  • Härdningstiden blir normalt längre än vid användning av endast vatten.