Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 205 Expresscement

Cement för snabb gjutning och spackling.

LIP 205 Expresscement är en cementbaserad flexibel universalavjämningsmassa, som bl.a. används för snabb fastsättning av t ex stolpskor och liknande, samt för reparation av betong, dekor- och mursten, puts och murverk.

LIP 205 kan användas för lagning av sprickor och hål upp till 20 mm bredd, blandat med upp till 50% ugnstorkad kvartssand (0,3–1 mm). Som finspackel på golv i skikttjocklekar upp till 5 mm i ett arbetsmoment. Kan också användas i våtutrymmen och andra utrymmen som är kontinuerligt vattenbelastade.

5 kg - Varunummer 100341
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5 °C - +25 °C.

Blandningsförhållande

Ca. 0,26 liter vatten/kg pulver motsvarande ca. 1,3 liter vatten/ 5 kg säck.

Bearbetningstid

2–3 min. vid 20 °C.

Gångbar

Efter ca. 10 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftutväxling.

Klar för plattsättning

Efter ca. 30 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftutväxling.

Klar för tät beläggning

Efter 2-3 timmar ved 20 °C, och 50 % RF med en viss luftutväxling.

Full belastning

Efter 7 døgn vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftutväxling.

Materialåtgång

Ca. 1,6 kg/l.

1,6 kg/m²/mm.

Densitet

Ca. 1,6 kg/liter färdigblandad.

Tryckstyrka

30-35 N/mm².

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1 plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Minst 6 mån. i oöppnad förpackning. Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Förvaring/arbetsmiljö

Minst 24 mån. i oöppnad förpackning. Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.

Konstruktioner

Underlag

LIP 205 kan läggas ut/spacklas på torra ytor, när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och betonghud mm. Undergolv av betong med en maximal relativ fuktighet på 95% och en dragstyrka på minst 1 N/mm². Vid läggning på anhydritgolv ska restfuktigheten som högst vara 0,5%.

 

Förbehandling  

Inomhus ska underlaget först behandlas med LIP Primer 54. Borttagning av fett och tvålrester görs med LIP G10 Eco Clean Grundrent.

 

Följande rekommenderas:

  • På råbetong späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1 del vatten.
  • På sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten.
  • På icke sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1/2 del vatten.

Spackla inte förrän primern har torkat.

 

Bruksanvisning

Blanda LIP 205 med rent vatten till en klumpfri och homogen massa i 1–2 min.

 

Blandningsförhållanden

Plastisk konsistens:

3 delar LIP 205 till 1 del vatten.

Flytande konsistens:

2 delar LIP 205 till 1 del vatten.

Vid spackling över 5 mm i ett skikt, skall LIP 205 blandas 1:1 med ugnstorkad kvartssand.
Produkten ska användas inom ca 2–3 min. och får inte efterblandas.

LIP 205 kan användas vid temperaturer mellan +10 °C till +25 °C.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Icke härdat material får inte hällas ut i avlopp då cementbaserat material även härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Förpackning

Plastlaminerad papperssäck på 5 kg. Ska förvaras torrt.

 

Färg

Grå.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.