LIP 205 Expresscement

Montagecement till fast gjutning och spackling

LIP 205 används till snabb montering av ex. stolpsko mm. Reperation av betong, tegelsten, puts.

5 kg - Varunummer 100341 , DB nr. 1407143
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5 °C till +25 °C

Blandningsförhållande

ca. 1,3 l vatten per 5 kg

Bearbetningstid

2–3 min. vid 20 °C

Gångbar

ca. 10 min. vid 20 °C

Klar för plattsättning

Efter ca. 30 min. vid 20 °C

Klar för tätbeläggning

Efter 2–3 tim. vid 20 °C

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C

Materialåtgång

ca. 1,6 kg/l/mm

Densitet

ca. 1,6 kg/liter uppblandad

Tryckstyrka

30–35 N/mm²

Prov utfört med

GEV EMICODE: EC 1 plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Minst 6 mån. i oöppnad förpackning

Förvaring/arbetsmiljö

Minst 24 mån. i oöppnad förpackning

Konstruktioner

Blanda LIP 205 med rent vatten till en klumpfri och homogen massa i 1–2 min.

Blandingsförhållanden

 

Plastisk konsistens:
3 delar LIP 205 till 1 del vatten

 

Flytande konsistens:
2 delar LIP 205 till 1 del vatten

 

Vid spackling över 5 mm i ett skikt, skall LIP 205 blandas 1:1 med ugnstorkad kvartssand. Produkten ska användas inom ca 2–3 min. och får inte efterblandas. LIP 205 kan användas vid temperaturer mellan +10°C till +25°C