Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 320 Väggputs - Utgår

Snabbhärdande, cementbaserad allroundputs/-spackel

LIP 320 är en cementbaserad och snabbhärdande väggputs för allround-bruk, som används för reparation, justering och spackling av hål och ojämnheter på tegel, råbetong, cement- och anhydritputs samt lätt- och gasbetong, etc.

 

LIP 320 kan spacklas i skikttjocklekar från 0–100 mm i ett arbetsmoment och kan användas både inomhus och utomhus samt i våtrum.

 

Vid användning av LIP 320 som traditionell väggputs istället för ett KC-bruk tillsätts vanlig tvättad sand/gjutsand (0–4 mm) i förhållandet 1 del LIP 320 till 1 del sand. Putsen kan sedan slutföras med en stålskena eller bräde och kan direkt efteråt putsas med ett putsbräde och färdigställas.

20 kg - Varunummer 250022
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C till +25 °C.

Blandningsförhållande

0,2–0,275 liter vatten per kg pulver, motsvarande 4–5,5 liter vatten/20 kg säck.

Bearbetningstid

Cirka 30-40 minuter vid 20 °C.

Klar för beläggning

5-6 timmar vid 20 °C.

Klar för tätskikt

> 12 timmar vid 20 °C.

Övermålningsbar

7 dygn vid 20 °C.

Brandklass

A1.

Skikttjocklek

0-100 mm.

Materialåtgång

Cirka 1,6 kg/m²/mm.

Kornstorlek

Upp till 0,5 mm.

Prov utfört med

DS/EN: 998-1.

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 9 månader i oöppnad förpackning.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 12 månader i oöppnad förpackning.

Konstruktioner

LIP 320 blandas i förhållandet 0,2–0,275 liter rent, kallt vatten per kg pulver, motsvarande 4–5,5 liter vatten per 20 kg.

 

Pulvret tillsätts under kraftig omrörning tills man får en smidig och homogen massa. Blandningstiden är 2–3 min. Efter att den har fått vila i ett par minuter rör du långsamt i massan igen. Den är sedan klar att använda.

 

LIP 320 kan appliceras med en slät stålspackel. Om spacklet används i tjocka skikt kan man med fördel använda en brukslev. När spacklet har härdat till hälften kan det skäras, formas och jämnas ut efter behov. Sprutbar med exempelvis putsspruta.

 

OBS! Rekommendationen är att försöka ha en jämn temperatur på min. 15 °C under härdningsfasen. Vid låga temperaturer under 10 °C är det lämpligt att täcka och värma. Låga temperaturer förlänger användnings- och härdningstiden och höga temperaturer förkortar användnings- samt härdningstiden.

 

LIP 320 kan användas utomhus och inomhus vid temperaturer över 10 °C. Allt för snabb torkning av spackellagret, t.ex. vid direkt solstrålning, stark värme eller drag, ska undvikas.