Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 450 Skivlim Fin

Hög flexibelt cementbaserat skivlim

För uppsättning och läggning av skivmaterial som fibergips, cement fiberarmerade skivor m.m.

20 kg - Varunummer 290004
Tekniska data
Arbetstemperatur

5°C - 25°C

Blandningsförhållande

4 - 5 liter vatten per 20 kg, beroende på användningsområde

Bearbetningstid

Cirka 45 - 60 min. vid 20°C

Monterings- och justeringstid

Cirka 20 min. vid 20°C

Gångbar

Tidigast efter 4 timmar, beroende på temperatur, vattenmängd och underlagets fuktinnehåll och uppsugningsförmåga

Skikttjocklek

Max 10 mm

Full belastning

Efter 3 dygn vid 20°C

Materialåtgång

1,5 kg/m2/mm – maximalt 4,0 kg/m2 beroende på skiv- dimension och underlagets beskaffenhet

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plusR - VERY LOW EMISSION

Förvaring

Minst 6 månader i oöppnad förpackning

Konstruktioner

20 kg LIP 450 Skivlim Fin blandas med 4-5 liter rent kallt vatten, beroende på användningsområde. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning tills man får en smidig och homogen massa. Blandningstiden är 2-3min. Efter att den har fått vila i ett par minuter rör du långsamt i massan igen. Den är nu klar att använda. Blandningen ska användas inom 60 min. efter blandningstillfället. LIP 450 Skivlim Fin appliceras på underlaget med tandspackel anpassad för det aktuella underlaget och skivdimension (se mer under ”tekniska data”). Skivan trycks och vrids på plats i det fuktiga skivlimmet.

 

Skivlimmet ska ha 100% täckning mellan skiva och underlag. Täckning och vidhäftning bör kontrolleras regelbundet. Vid användning av skivmaterial större än 600x600 mm rekommenderas att skivlimmet appliceras både på underlag och skiva så att skivans baksida täcks helt. Den här metoden minskar risken för kondensbildning.

 

OBS! Ev. golvvärme ska vara avstängd både före, under och efter montering (se hemsidan). Efter påbörjad härdning får inte mer vatten tillsättas. Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden. Justering av skivorna kan ske upp till 20 min. efter applicering beroende på underlagets sugförmåga. Plattmaterialet kan normalt korrigeras upp till 20 min. efter uppsättning/läggning, beroende på underlagets sugförmåga.