Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 450 Skivlim Fin

Vit högflexibelt cementbaserat skivlim.

För uppsättning/montering och läggning av skivmaterial som våtrumsgips, golvgips, fiberarmerade skivor m.m. 

20 kg - Varunummer 290004
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandningsförhållande

0,2-0,25 liter vatten/kg pulver motsvarar 4-5 liter vatten/20 kg säck.

Bearbetningstid

Ca. 45-60 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Monterings- och justeringstid

Ca. 20 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Gångbar

Tidigast efter 4 timmar beroende på temperatur, vattenmängd och underlagets fuktinnehåll och sugförmåga. Vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Skikttjocklek

Upp till 10 mm.

Full belastning

Efter 3 dygn vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Materialåtgång

1,2 - 2,7 kg/m² beroende på skivdimension och underlagets beskaffenhet.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 6 mån. i oöppnad förpackning.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 mån. i oöppnad förpackning.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Konstruktioner

Underlag

Gjutna betongväggar/bjälklag äldre än 8 veckor. Lättklinkerbetongelement med en maximal fukthalt på 8%. Murverk, puts och lättbetong. Slipsats äldre än 2 veckor.

 

Förbehandling

Underlaget måste vara hållbart och fritt från genomgående sprickor. Det måste rengöras från skiljeämne som damm, olja, fett, vax och utfällningar. Ytligt slam slipas bort. Kalk-, fett- och tvålrester avlägsnas med LIP K10 Eco Clean Klinkerent/LIP 10 Eco Clean Grundrent.

Befintliga färgskikt och vinyl slipas med sandpapper. Alternativt kan du använda LIP Super Primer.

På starkt sugande ytor inomhus, grundas/primas med LIP Primer 54 i förhållandet:

  • Obehandlad lättbetong: 1 del LIP Primer 54 och 10 delar vatten.
  • Råbetong: 1 del LIP Primer 54 och 1 del vatten.
  • Sugande underlag: 1 del LIP Primer 54 och 3 delar vatten.
  • Icke sugande underlag: 1 del Primer 54 och 1/2 del vatten.
  • Organiskt underlag: Används LIP Primer 54 oförtunnad/ koncentrerad.

 

Bruksanvisning

LIP 450 Skivlim Fin blandas i förhållandet 0,2-0,25 liter rent, kallt vatten/kg pulver, vilket motsvarar 4-5 liter vatten/20 kg säck. Tillsätt pulvret under kraftig omrörning tills en jämn och homogen massa erhålls.

Blandningstiden är ca 2-3 min. Efter 5 min. vilotid omrörs blandningen igen och är därefter klar för användning. Blandningen kan användas 45-60 min. efter blandningstiden.

LIP 450 Skivlim Fin appliceras på underlaget med en tandad spackel anpassad till de aktuella skivdimensionerna (se mer under "Teknisk data"). Materialet pressas och vrids på plats i det fuktiga limskiktet. Se till att limmet täcker 100% av materialets baksida. Limtäckning och vidhäftning bör kontrolleras regelbundet. Vid användning av material med en dimension större än 600x600 mm är det lämpligt att applicera skivlim på både underlaget och skivmaterialet så att materialets baksida är helt täckt. Denna metod minskar risken för kondens.

Korrigering av skivmaterial kan normalt göras upp till 20 min. efter montering/installation, beroende på underlagets absorptionsförmåga.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Ej härdat material får inte spolas ner i avlopp då cementbaserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

Härdat skivlim går som alm. Byggavfall.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

  • Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden.
  • Tillsätt aldrig mer vatten efter det att fästmassan har börjat härda.
    Överdosering av vatten medför lägre styrka och krympningar.