Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Fog/Putsbruk

Kalkcement för putsning och fogning av väggar utom och inomhus

LIP Fog och Putsbruk används till putsning och fogning av väggar av tegelsten, kalksandsten m.m. inom och utomhus. Kan även användas utomhus vintertid.

25 kg - Varunummer 100280
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10°C ­ +30°C

Blandningsförhållande

0,12 liter vand pr. kg pulver svarende til 3 liter vand pr. 25 kg sæk

Bearbetningstid

Ca. 2-3 timer ved 20°C

Skikttjocklek

Op til 3mm

Kornstorlek

Op til 2mm

Materialåtgång

Pudsning: 20 kg. Pr. m² ved lagtykkelse på 1 cm.

Fugning: Ca. 8­10 kg. pr. m²

Fugedybde min. 13 mm ifølge DS 414

Prov utfört med

DS/EN: 998­-1

GEV EMICODE: EC 1PLUS - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage

Konstruktioner

Maskinel blanding: Tørmørtel kræver effektiv blanding og der anbefales 10 min. Blandetid i lukket tvangsblander. Det giver de bedste mørtelegenskaber. Blandes i forholdet 0,12 liter vand pr. kg pulver svarende til 3 liter vand pr. 25 kg sæk. Ved mindre mørtelportioner kan der blandes med langsomgående boremaskine med piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet, og der blandes grundigt. Efter udtømming fra blandemaskinen, må senere iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand ikke finde sted. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for 3 timer.

 

Vinterbyggeri

Til vinterbyggeri kan der tilsættes varmt vand op til 70°C, der vil begrænse muligheden for frostskader på det færdige murværk.