Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Slamningsputs - Grå

Cementbaserad slamningsbruk

För att framhäva och bevara underlagets struktur. På tegel, betong, ytong, siporex, lättbetong, natursten m.m. Borstryggad yta, kvastad yta, skrapad yta, kamputsad yta, räffelputsad yta m.m.

Grå
20 kg - Varunummer 260007
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C–+30 °C

Blandningsförhållande

4,4 liter vatten till 20 kg

Bearbetningstid

Ca 3–4 timmar vid 20 °C

Skikttjocklek

Max. 3mm

Kornstorlek

0-0,5 mm

Brandklass

A1

Materialåtgång

Ca. 1,8 kg / m² / mm.

Prov utfört med

DS/EN 998-1

GEV EMICODE: EC 1PLUS - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 18 månader i oöppnad förpackning

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 18 månader i oöppnad förpackning

Konstruktioner

Vid blandning av slamningsbruk är det viktigt att alla delar blandas lika länge och med samma tillsats av vatten.

 

LIP Slamningsputs, grå kräver effektiv blandning cirka 10 min. i stängd blandare. Det ger bruket optimala egenskaper. Vid mindre volymer bruk kan man blanda med borrmaskin med visp och med hög hastighet. Vattnet hälls först i baljan, därefter tillsätts torrprodukten och allt blandas noggrant. Till 25 kg LIP Slamningsputs, grå tillsätts cirka 5,5 liter vatten. Om LIP Slamningsputs, grå används som slutputs på grovputs ska grovputsen vara minst 3 dagar gammal.

 

Slamning

Murytan slammas med en mjuk tegelsten, helt in till stenen, samtidigt som man stänker vatten med en kalkborste. När slamningen är klar ska det inte finnas för mycket bruk på tegelstenarna, samtidigt som fogarna ska vara helt fyllda. Eftersom slamningen ska hållas fuktig de första 3–4 dygnen, beroende på sol- och vindförhållanden, kan det vara nödvändigt att hålla muren fuktig genom vattning (görs med slang med lämplig spridare)och eventuellt täcka den med kanvaspresenning. Slamning på maskinsten rekommenderas inte. Handslaget eller mjukslaget tegel rekommenderas, helst av rödlera.

 

Bäst är att utföra arbetet i mulet väder. Om solen skiner direkt på ytorna bör de skärmas av. Utför aldrig arbetet strax innan frost eller under frost.