Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP VS 20 Ångspärr

Enkomponent vattenbaserad plastdispersion för våtutrymmen 

För intensiv och varaktig fuktbelastning i våtutrymmen på väggar och golv i bostadshus, storkök, industrier osv.före uppsättning av keramiska beklädnader. Kan även användas för att öka vidhäftning mot ex. metall, asfalt.

 

Vid krav som uppfyller BBVs branschregler används LIP VS 30 system 17.

 

Förpackning:
3 och 12 kg i plastdunk

3 kg - Varunummer 80216
12 kg - Varunummer 80223
Tekniska data
Arbetstemperatur

Min. +10°C - +30°C

Torktid

Ca 1 timme vid 20 °C

Materialåtgång

Ca 200 g primer/m2, (280 g/m2 till System 17 och radonskydds)

Förvaring/tekniska data

Min. 12 månader i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 12 månader i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.

Konstruktioner

På underlag som inte är sugande ska LIP VS 20 Ångspärr användas koncentrerad och appliceras med pensel/roller. Produkten skall appliceras i två omgångar för att uppnå ett jämnt och tätt lager. Det andra lagret appliceras tvärs över, när det första lagret är helt torrt (ca 1 timme vid 20 °C).

 

Vid användning till radonskydd på sugande underlag ska det första lagret spädas med vatten i förhållandet 1:5.

Det andra lagret appliceras outspätt.

 

LIP VS 20 Ångspärr torkar långsammare när temperaturen är låg och den relativa fuktigheten är hög. Underlaget och temperaturen måste vara minst 10 °C.