Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 228 Avjämningsmassa

Cementbaserad, spänningsfattig, självnivellerande, pumpbar 

Till utjämning och spackling av betong, keramiska material, natursten, metall mm. LIP 228 är avsett för utomhusbruk och andra ytor som utsätts för kontinuerlig fukt ex. balkonger, altaner, lastbryggor, lättare industrigolv eller ytor med tillskjutandefukt.

20 kg - Varunummer 240047
Tekniska data
Monterings- och justeringstid

20-30 minutter vid 20C

Gångbar

Efter 2-3 timmar vid 20c

Klar för plattsättning

Efter ca. 24 timmar vid 20C

Klar för tätbeläggning

Efter 7 dygn vid 20C

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20C

Materialåtgång

Ca. 1,8 kg pr. m²/mm

Densitet

Ca. 2,1 kg/liter färdigblandad

Flytegenskaper

SSEN-12706: 135-145 mm

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 12 månader i oöppnadförp.

Konstruktioner

Blanda ca 4,75 liter ̈rent, kallt ̈ vatten med 25 kg LIP 228, rör om kraftigt i 4-5 minuter till en homogen och lättflytande spackelmassa utan klumpar, med en maskinvisp eller motsvarande. Flytförmågan är 130-140 mm vid mätning med LIP Flytring. Den färdigblandade massan hälls ut på undergolvet. När LIP 228 appliceras i tunna lager med tandspackel, piggroller eller spackelspade flyter den normalt ut så att inte ytan måste efterbehandlas eller slipas. Börja alltid där spackelmassan ska vara som tjockast. Vid fallbyggnad minskas vattenmängden med upptill 0,5 liter vatten för att får en styvare konsistens på spackelmassan. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetningstiden. Spackelmassan ska skyddas mot snabb torkning pga. drag, hög omgivningstemperatur, solljus mm. LIP 228 bearbetas vid temperaturer mellan 5 °C och 25°C.

 

Ytrebehandling: LIP 228 kan användas utan ytbehandling, men en behandling med t.ex. LIP Primer 54 eller betongfärg underlättar renhållningen och skyddar ytskiktet. Vid applicering av diffusionstäta ytskikt ska den relativa fukten i underlaget vara under 85% RF.