Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 95 DPM

1K fuktspärr avsedd för att spärra restfukt i betong/-cementgolv

LIP 95 DPM är en färdigblandad enkomponents-, vattenbaserad, fuktskyddande primer avsedd att spärra betongens höga RF från att transporteras upp i golvspackel och golvlim. LIP 95 DPM är utvecklat för att bromsa kvarvarande rest-/byggfukt.

Produkten kräver minst två lager – kryssollas för full täckning. Kan appliceras på underlag upp till en maximal hygrometeravläsning på 95% RF. Endast för inomhus bruk.

Tekniska data
Färger

Flytande: svart med blåaktig ton

Härdad: svart

Torktid

Lager 1: 15 till 30 min vid 20°C*

Lager 2 : 60 min vid 20°C*

Materialåtgång

300g/m2, 40m2 per 12kg (2 lager)

Blandningsförhållande

Färdigblandad

Prov utfört med

EU Gränsvärden: (kat.A/g) 30g VOC/l (2010).

Denna produkt innehåller max 1,5g VOC/l.

Emissioner

EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring

Vid 20º C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Vid frostfri förvaring är ­ hållbarheten min. 12 mån.

Konstruktioner

Underlag

Se till att undergolvet är i enlighet med nationell byggstandard. Undergolvet ska vara rent, bärkraftigt, yttorrt, och fritt från föroreningar som kan försämra vidhäftningen t.ex. damm, fett, färg, gips, vax/polish, vattenlösliga golvlim etc. Ta mekaniskt bort alla svaga skikt tex hårda limrester. Väldigt täta eller polerade betongytor eller liknande som innehåller härdare med liknande egenskaper kan kräva slipning eller kulblästring för att kräva en bra förutsättning för vidhäftning.

Grovt strukturerade underlag samt starkt absorberande underlag kan kräva en avjämnad yta innan LIP 95 DPM appliceras. Vid starkt sugande underlag så kan en mixning av LIP 95 DPM Rapid krävas (1 del primer, 1 del vatten) detta för att ge en bättre vidhäftning för LIP 95 DPM när den appliceras koncentrerad med roller.

LIP Supergrund primas/grundmålas på svåra och icke-sugande underlag, såsom metall, epoxi, keramiska plattor, natursten och liknande.

 

Golvvärmesystem  

Golvvärmesystem ska vara avstängda i 48 timmar före applicering av LIP 95 DPM. Vänta 7 dagar efter installationen innan du gradvis skruvar upp golvvärmen till tänkt värme.

 

Bruksanvisning

Skaka dunken direkt i anslutning till användning. LIP 95 DPM ska appliceras i två lager.

1:a lagret: Blöt den finhåriga rollern i LIP 95 DPM.Applicera det första lagret i en riktning och se till att materialet arbetas in väl i underlaget. Låt torka helt. LIP 95 DPM anses vara torr när den blå tonen har försvunnit och en blank svart film uppnås.

2:a lagret: När det 1:a lagret är torrt, upp till 30 minuter vid +20°C, applicera det andra lagret i rät vinkel (kryssrollning) mot det första lagret. Det är viktigt att en porfri beläggning uppnås och att bibehålla rätt mängd LIP 95 DPM på 40m2 per 6 kg per lager, dvs. 12 kg ska appliceras på 40m2 vid 2 lager. (150 gram/m² och lager). Låt torka till en klibbfri film. Vid +20°C är torktiden cirka 1 timme.

Spackla LIP 95 DPM ytan med minst 3 mm flytspackel/handspackel för att få en absorberande yta före LIP golvlim och beläggning monteras.

Avjämningsmassan ska appliceras inom 24 timmar efter avslutad LIP 95 DPM .

LIP 95 DPM måste hållas fri från gångtrafik och föroreningar av tex damm och material tills LIP avjämningsmassa har applicerats.

Inga golvbeläggningar får monteras direkt på LIP 95 DPM . Det krävs alltid minst 3 mm spackel . Denna produkt är för kommersiell trafik, (ej vid tung trafik tex industrilokaler). För ytterligare information, kontakta LIP Teknisk Service.

OBS - Använd alltid LIP kantband för att absorbera rörelser i underlag eller spackelskikt.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten, varmvatten rekommenderas, innan primern är torr. Lacknafta om LIP 95 DPM har torkat.

 

Allmänt

LIPs produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIPs produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

Hänvisning

Säkerhetsdatablad