Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Betongbinder

Förbättrar egenskaperna för murbruk och betong.

LIP Betongbinder är ett vattenbaserat tillsatsmedel som kan användas både inom- och utomhus. LIP Betongbinder som tillsats till cementbaserat bruk och betong som till en ökad bearbetbarhet.​

LIP Betongbinder kan också användas som aktivare av vidhäftning till puts och murbruk, och när det tillsätts ger det murbruket ökad flexibilitet och tryckhållfasthet. LIP Betongbindemedel har en vattentätande effekt och ökar murbrukets motståndskraft mot kemiska angrepp. Tillsatsen av LIP Betongbindemedel minskar risken för sprickbildning i murbruks- och putsskiktet och ger i allmänhet ett mer hållbart murbruk och puts.

1 liter - Varunummer 703023
2,5 liter - Varunummer 703009
10 liter - Varunummer 703016
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C – +25 °C.

Typ

Bindemedel.

pH-värde

6-7.

Materialåtgång

Ca. 10-12% LIP Betongbinder i förhållande till cementvikten​.

Som vidhäftningsslamma: 0,1 liter/m²/lagtjoklek​.

Som tillsats till murbruk: 0,3– 0,4 liter/10 liter murbruk. ​

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring

24 mån. i oöppnat emballage frostfitt. ​

Konstruktioner

Underlag​

LIP Betongbinder kan användas på torra ytor när dessa är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och cementslam etc.​

Underlaget ska följa gällande föreskrifter, instruktioner och vara hantverksmässigt korrekt utfört.​​

 

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, hållbart och fritt från föroreningar, släppmedel och cementslam.​

Rengöring av fett- och tvålrester görs med LIP G10 ECO Grundrens.​

Hittas cementlamma slipas den bort. Släta ytor ruggas upp genom slipning​

Absorberande underlag utomhus eller vid tillskjutande markfukt slammas eller förvattnas. Det får inte finnas fritt vatten på ytan.​

 

Bruksanvisning ​

LIP Betongbindemedel ska alltid spädas med vatten i förhållandet 1:3 före användning och skakas före användning.​

 

Blandningsförhållande som slamma för puts:​

1 del sand/grus blandas med 1 del cement. Tillsätt LIP Betongbindemedel tills blandningen har en lämplig konsistens. Murbruksslamman borstas sedan noggrant in i underlaget. Utjämningsmassan appliceras sedan vått i vått. Om utjämningen sker i flera etapper ska du slamma ytan mellan varje nytt lager.​

LIP Betongbinder skall alltid förtunnas med vatten i förhållande 1:3 och omröres innan/före användning.

 

Blandningsförhållande som tillsats till murbruk:​

Blanda 1 del cement med 2-3 delar sand/grus. LIP Betongbinder tillsätts tills massan uppnår önskad

konsistens. Sedan läggs murbruket ut på vanligt sätt.​

 

Blandningsförhållande som tillsats till LIP Finbetong:

LIP Betongbinder späds ut med vatten i förhållandet 1:3. Cirka 2,0 liter blandningsvätska tillsätts till 25 kg LIP Finbetong, vilket motsvarar 0,5 liter LIP Betongbinder.

 

Blandningsförhållande som slamma för för ex. LIP 228/227 Avjämningsmassa:​

Slamma används utomhus och vid tillskjutandemarkfukt och utförs med 1 del LIP 228/227 och en del LIP Betongbinder utspädd med vatten 1:3. Se till att arbeta ner slamman ordentligt i underlaget. Efterföljande spackling görs vått i vått. Om spackling görs i flera omgångar beläggs varje nytt skikt.​

 

LIP Betongbinder används vanligtvis som tillsats till följande produkter:​

  • Tunna putsbruk​
  • Reparationsbruk​
  • Putsbruk – t ex sockelputs, väggputs​
  • Färdiga murbruk​
  • Traditionell betong​
  • Vattenfasta golvspackel ​

 

Rengöring

Rengör verktyget i vatten innan betongbindemedlet torkar. Torkat betongbindemedel avlägsnas mekaniskt eller med lösningsmedel, t.ex. aceton. Det rekommenderas att använda skyddshandskar under arbetet, eftersom produkten fäster starkt på huden.​

 

Allmänt ​

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.