Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Fogförseglare

Förseglar cementfogar mot fukt, kalk och smuts.

LIP Fogförseglare är ett miljövänligt impregneringsmedel, som används till försegling av cementfogar, oglaserade plattor mm., för att underlätta rengöring av kalk och smuts m.m. Den missfärgar inte och har en vattenavvisande effekt på sanitetmaterial, glas, beslag m.m. Det kan också användas på större cementytor som impregneringsmedel.

0,5 liter - Varunummer 80100
Tekniska data
Dosering

Ca. 0,1 liter/10 m².

Torktid

Ca. 1 timme.

Färger

Transparant.

Förvaring

36 mån. i oöppnat emballage. 
Förvaras frostfritt i väl tillsluten originalför­packning.

Konstruktioner

Underlag

LIP Fogförseglare kan användas på torra ytor, när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och andra släppmedel.

Borttagning av fett och tvålrester görs med LIP G10 Eco Clean Grundrent. Kalk- och cementhud rengörs med LIP K10 Eco Clean Klinkerent.

 

Bruksanvisning

LIP Fogförseglare används outspädd. Håll flaskan ca 15–20 cm från ytan och spreja. Låt stå i ca 15 minuter och torka av överflödig fogförsegling med en trasa. Efter 30–60 minuter uppnås full effekt av LIP Fogförseglare. För maximal effekt behandlas fogarna 2–4 gånger per år. Till daglig rengöring används LIP Klinkertvätt K2.

Prova alltid först på en mindre synlig yta.

Se LIP Skötsel och underhåll broschyren.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten och eventuellt tvål. Varmt vatten är att föredra.

 

Emballage

0,5 ltr plastflaska.

Ska förvaras frostfritt.

 

Allmänt

 

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.