Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP G10 Eco Clean Grundrent

Är en sva­nenmärkt produkt som effektivt avlägsnar smuts, olja och fett.

1 liter - Varunummer 92011
Tekniska data
Dosering

Observera att produkten levereras som koncentrat!

1 kapsyl (10 ml) till 2 liter vatten.

pH-värde

11,2.

Innehåll

Noniontensider 5-15 %, aniontensid <4%. Noniontensid 8 EO; Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono, 2-propylheptyl, ether; mono-C12-14-alkylestere, natriumsalte; Natriummetasilicat pentahydrat.

Förvaring

24 mån. i oöppnad förpackning.

Förvaras frostfritt i väl tillsluten originalför­packning.

Konstruktioner

Användningsområden

LIP G10 Grundrengöring Eco Clean är en Svanenmärkt produkt som effektivt avlägsnar smuts, olja och fett. Lämplig för rengöring av kök, badrum och allmän rengöring av alla vattenresistenta ytor. För avfettning av alla ytor före vidare behandling. Används före montering av ny keramik på t.ex. målade ytor, gammal keramik m.m.

 

Egenskaper

LIP G10 Eco Clean Grundrent – avfettar ytor. Det höga pH-värdet gör produkten sär­skilt lämplig för att lösa upp fett, oljebunden smuts, vax och polish.

 

Bruksanvisning

Appliceras på ytorna med en mjuk borste, svamp eller liknande.

Verkningstid 1-2 minuter.

Skölj alltid efteråt med rent vatten.

Se LIP Skötsel och underhåll broschyren.

 

Emballage

1 L dunk: rHDPE-VPR/ 002 (tillverkad av åter­vunnet material).

Kapsyl: PP-plast (med barnlås)

Förvaras frostfritt i väl tillsluten originalför­packning.

 

Miljömärkning

Produkten är Svanenmärkt enligt kriterierna för rengöringsmedel. Detta innebär att LIP le­vererar en mycket effektiv rengöringsprodukt som tar hänsyn till miljön och arbetsmiljön.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

Ska inte användas på obehandlade ytor och träytor.

LIP G10 Eco Clean Grundrent kan missfärga linoleum i hög koncentration.