LIP Grundrens G1

Starkt alkaliskt rengöringsmedel

LIP Grundrens G1 är ett starkt alkaliskt rengöringsmedel, som används till grundrengöring av alla ytor som tål vatten. Lämplig för avfettning av ytor som skall vidarebehandlas. Används bland annat innan du sätter upp ny keramik på t.ex. målade ytor, gamla keramik m.m.

 

LIP Grundrens G1 ska inte användas på obehandlat trä. LIP Grundrens G1 kan missfärga linoleum vid hög koncentration.

1 liter - Varunummer 400045 , DB nr. 5780187
Tekniska data
Dosering

0,5–1 dl LIP Grundrens G1 till 10 l vatten.

Innehåll

Natriummetasilikat, isotridekanoletoxylat, 2-(2-butoxietoxi) etanol. 5 % eller mer, men högst 15 % nonjoniska ytaktiva ämnen. Mindre än 5 % fosfater, parfym.

Förvaring

Min. 12 månader i oöppnad förpackning

Konstruktioner

LIP Grundrens G1 är ett starkt alkaliskt rengöringsmedel, som används till grundrengöring av alla ytor som tål vatten. Lämplig för avfettning av ytor som skall vidarebehandlas. Används bland annat innan du sätter upp ny keramik på t.ex. målade ytor, gamla keramik m.m.

 

LIP Grundrens G1 ska inte användas på obehandlat trä. LIP Grundrens G1 kan missfärga linoleum vid hög koncentration.