Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Injektionslim

Speciallim för fixering av lösa och ofullständigt vidhäftade plattor

LIP Injektionslim används för fixering av lösa och ofullständigt vidhäftade plattor. LIP Injektionslim kan också användas för injektion i sättningssprickor i betong och annat murverk där du vill fylla i sprickor.

Vit
300 ml - Varunummer 80124
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C–+20 °C

Torktid

Cirka 12 timmar vid +20 °C

Förvaring

Min. 9 månader i oöppnad förpackning, förvara svalt (högst 20 °C) i tättslutande förpackning. Tål inte frost.

Konstruktioner

Leta upp hålrummet i plattan genom att slå försiktigt med skaftet av en skruvmejsel eller liknande. Märk sedan ut området med krita, målartejp eller liknande. Borra hål i de intilliggande fogarna, var 10:e cm beroende på plattornas storlek. Borren bör vara 3 till 5 mm i diameter. Hålets djup justeras efter plattornas och fästmassans tjocklek. Använd en borrmaskin där det går att ställa in rätt borrdjup så att inte borren tränger in i fästmassans underlag och skadar tätskiktet. Dammsug hålen noggrant för att avlägsna lösa partiklar och damm.

 

Du kan eventuellt slå försiktigt med en gummihammare runt hålet för att lossa ytterligare partiklar och damm. Om du märker av ett hålrum när du borrar injektionshålen ska du sluta borra där. Sätt därefter injektionslimpatronen i en fogpistol och börja injektionen. För in spetsen av fogpatronen i hålet och pressa försiktigt. Pressa med ett lätt tryck in LIP Injektionslim i hålet. Om det finns ett hålrum kommer injektionslimmet sakta att fylla hålrummet. Om det flyter ut lim ur ett av de andra hålen, fortsätter du injektionen tills mängden som rinner upp ungefär motsvarar den mängd som injiceras. Om ett hål inte absorberar lim, fortsätt till nästa hål.