Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP K10 Eco Clean Klinkerrent

Är en svanenmärkt produkt, för borttagning av cement- och kalkavlagringar.

1 liter - Varunummer 92004
Tekniska data
Dosering

OBS! Produkten levereras som koncentrat!

1 kapsyl (10 ml) till 1 liter vatten.

pH-värde

1,2.

Innehåll

Noniontensid 1-5 %, amfotærtensid 1-5%. Methansulfonsyre; noniontensid 8 EO; Cocamidopropyl Dimethylamine.

Förvaring

24 mån. i oöppnad förpackning.

Förvaras frostfritt i väl tillsluten originalför­packning.

Konstruktioner

Användningsområden

LIP K10 Eco Clean Klinkerrent är en sva­nenmärkt produkt för avkalkning av badrum och toaletter.
Kan användas på kakel, rostfritt stål, dusch-kabiner, sanitetsporslin och andra syrabe­ständiga ytor.

 

Egenskaper

LIP K10 Eco Clean Klinkerrent är självverkande och antibakteriellt.

 

Bruksanvisning

Fukta ytan som ska rengöras.

LIP K10 Eco Clean Klinkerrent appliceras på ytorna med en mjuk borste, svamp eller lik­nande.

Verkningstid 1-2 minuter.

Skölj alltid efteråt med rent vatten.

Se LIP Skötsel och underhåll broschyren.

 

Emballage

1 L dunk: rHDPE-VPR/ 002 (tillverkad av åter­vunnet material).

Kapsyl: PP-plast (med barnlås).

Förvaras frostfritt i väl tillsluten originalför­packning.

 

Miljömärkning

Produkten är Svanenmärkt enligt kriterierna för rengöringsmedel. Detta innebär att LIP le­vererar en mycket effektiv rengöringsprodukt som tar hänsyn till miljön och arbetsmiljön.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

  • Varning: Används inte på målade ytor, emalj, marmor och andra ytor som inte tål syra. Utför alltid ett mindre prov på en undanskymd plats innan arbetet påbörjas.
  • Produkten har lågt PH-värde. Det rekommenderas att skydda ögon och hud och använde gummihandskar. Läs på etiketten och säkerhetsdatabladet (SDS) för yterligare information.