Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

Vattentätning

Innan man påbörjar monteringen av keramiska material i ett våtrum måste man ta ställning till vilken typ av tätskikt som ska användas beroende på underlag, risk för tillskjutande fukt osv.

 

För att kunna bedöma vilken typ av tätskikt som passar ditt underlag och uppfyller de branschregler som finns, gå in på ww.bkr.se och läs igenom BBV (Byggkeramikrådet Branschregler för Våtrum) - för att lättare kunna bedöma vilket tätskikt som passar just dig.

17 Produkter