LIP Board

Sveriges förmodligen mest lättmonterad våtrumskiva


LIP Board våtrumsskiva har en kärna av xps och belagd med en mineralbaserad yta.
Den är färdig för plattsättning men skall i våtrum beläggas med ett godkänt våtrumssystem enligt monteringsanvisning. LIP Board lämpar sig också bra för inbyggnad av badkar och övriga inredningar i våtrum.

 

Några fördelar:
1. Låg vikt (ca. 2 kg/m²)
2. Fukt och mögelresistent
3. Uppfyller egenskapskraven för våtrum enligt Byggkeramikrådet.
4. Enkel att bearbeta och montera.

Tekniska data