Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Board

Sveriges förmodligen mest lättmonterad våtrumskiva


LIP Board våtrumsskiva har en kärna av xps och belagd med en mineralbaserad yta.
Den är färdig för plattsättning men skall i våtrum beläggas med ett godkänt våtrumssystem enligt monteringsanvisning. LIP Board lämpar sig också bra för inbyggnad av badkar och övriga inredningar i våtrum.

 

Några fördelar:
1. Låg vikt (ca. 2 kg/m²)
2. Fukt och mögelresistent
3. Uppfyller egenskapskraven för våtrum enligt Byggkeramikrådet.
4. Enkel att bearbeta och montera.

Tekniska data