LIP Foliesystem 20

Fuktskydd för våtutrymmen på sugande underlag

Används på sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBVs branschregler för vägg och golv (se HYPERLINK "http://www.bkr.se/"www.bkr.se).

 

Förpackning:
30 x 1,0 m = 30 m²
30 x 0,65 m = 19,5 m²

Tekniska data
Material

Polypropylenfiber beklädd Polyethylen

Tjocklek

Ca 0,50 mm

Vikt

Ca 330 g/m²

Tryckstyrka längsgående

Ca 75 N/15 mm

Tryckstyrka tvärsgående

Ca20N/15 mm

Flexibilitet

30/70%

Vattentryck

Max. 2,5 bar

Ånggenomgångsmotstånd

3,2 miljoner s/m

Konstruktioner

Se gällande monteringsanvisning.