Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Folie - System 27

LIP Folie är en tätskiktsfolie som används som ång-/ vattentätning under keramisk beklädnad.

LIP Folie är en tätskiktsfolie som används som ång-/vattentätning under i första hand keramiska material på vägg och golv i framför allt våtrum. Ingår i följande LIP Folie system 27. Ska används tillsammans med de övriga produkterna som ingår i systemet, se monteringsanvisning. 

 

På så sätt bidrar LIP Folie till att systemet uppfyller ETAG 022 och därmed Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV och Boverkets byggregler, BBR. 

Tekniska data
Materialåtgång

1,1 m² pr. löpande m².

Material

1 lager Polyethylen beklädd med 2 lager Polypropylenfiber.

Tjocklek

DIN EN 1849-2: Ca 0,63 mm.

Vikt

Ca 295 g/m².

Vattentryck

Max. 1,5 bar.

Brottbelastning längd

DIN EN ISO 527-3: ≥ 300 N/50 mm.

Brottbelastning tvär

DIN EN ISO 527-3: ≥ 200 N/50 mm.

Töjning innan brott, längd

DIN EN ISO 527-3: ≥ 50 %.

Töjning innan brott, tvär

DIN EN ISO 527-3: ≥ 70 %.

Motstånd mot rivning längd

DIN EN 12. 310-2 105: ≥ 75 N / 50 mm.

Motstånd mot rivning lateral

DIN EN 12. 310-2 105: ≥ 100 N / 50 mm.

Ånggenomgångsmotstånd

≥ 4,1 miljoner s/m.

Förvaring

Svalt, torrt, skyddas mot solljus, använda inom 24 måna der efter produktions datum.

Emissioner

GEV EMICODE: EC1plus VERY LOW EMISSION. 

Konstruktioner

Underlag

LIP Folie till system 27 är avsedda för sugande/icke sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial. Underlaget skall ha en bärighet/ stabilitet som håller för den keramiska konstruktionen och uppfyller kraven i BBV, se www.bkr.se. För mer information angående förbehandlingar, se vår hemsida www.lip.dk Konstruktioner/underlag. 

 

Förbehandling  

Underlaget ska vara fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra släppmedel innan LIP Foliesystem appliceras. Borttagning av fett, tvålrester och kalk görs med LIP Eco Clean Grundrens G10 och LIP Eco CleanKlinkerrens K10.

På cement, puts, lättbetong, golvbruk, porös betong och andra oorganiska material används först LIP Primer 54, spädes enligt informationen på produktblad/förpackning. På kalciumsilikatskivor och olika godkända våtrumsskivor används LIP Primer 54 outspädd. 

 

Bruksanvisning för våtrum

Se respektive monteringsanvisning för det valda systemet. Applicera det valda limmet för en våd i taget med LIP Folielimspackel eller roller. Använd en foliespackel för att trycka ned folien i limmet och dra samtidigt foliespackeln ut mot kanten av folien, så att alla veck och luftblåsor bakom folien jämnas ut.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan massan härdar. Varmt vatten är att föredra. 

 

Färg

Gul.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.