Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Skarvlim MSP

1-komponetslim lim och tätningsmassa med lång öppentid

LIP Skarvlim MSP är ett 1-komponetslim och tätningsmassa med lång öppentid, som med hjälp av luftens fuktighet härdar till en permanent elastisk fog. För att påskynda härdningen vid framför allt låg luftfuktighet kan ytan duschas lätt med vatten. LIP Skarvlim MSP är slip- och övermålningsbar, stöt- och vibrationsdämpande samt söt- och saltvattensbeständig.

290 ml - Varunummer 600541
Tekniska data
Typ

MS-polymer

Färger

Vit

Densitet

ca 1600 kg/m3

Torrhalt

99-100%

Materialåtgång

Folieskarvar: Ca. 80 ml/m/5 cm bred skarv

Materialåtgång

Ca. 1 lit/2 m2

Skinnbildning

1 timme vid 23°C och 50 % RF

Härdningstid

2 mm/24 timmar (vid 23°C och 50 % RF)

Hårdhet

45 shore

Härdningssystem

Luftfuktighet

Arbetstemperatur

+5°C till +35°C

Temperaturbeständighet

-40°C till +90°C, temporärt 120°C (8 timmar)

Förvaring

18 månader i obruten originalförpackning vid +10°C till +25°C

Konstruktioner

För bästa appliceringsegenskaper skall materialet hålla rumstemperatur. Avlägsna förseglingarna i toppen av patronen. Applicering sker med hand- eller tryckluftsdriven fogpistol. Vid applicering av skarvar, remsor och förseglingar till LIP Foliesystem ska limmet appliceras enligt monteringsanvisningen för gällande system. Vid annan användning läggs limsträngarna så att luftfukt får tillträde.

 

Under härdningsprocessen gäller generellt att alla bärande limförband inte belastas med mer än 10% av den planerade belastningen. Elastisk limning fungerar vid limtjocklekar 1-5 mm. Anpassa limtjocklek efter vad limningen kommer att utsättas för: drag, skjuv, fläkpåkänningar samt temperatur. Avlägsna ev. maskeringstejp inom 15 minuter.