Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP System 15 - 2K

LIP 2K System 15 (LIP Folielim med LIP VS20)

LIP 2K System 15 tillsamman med LIP VS20 kan användas i zon 1 och 2 på massiva underlag och i zon 2 på skivmaterial (lätt konstruktioner) som underlag och ång-/vattentätning under keramisk beklädnad. På underlag av betong, lättbetong, puts, golvavjämningsmassor skivmaterial som är avsett för keramisk beklädnad. Sugande underlag primas med vidhäftningsprimer LIP Primer 54.

 

Förpackning:
5 kg LIP Folielim i 10 lit plasthink.
5 kg LIP Rapid Cement i plastlaminerad papperspåse.
Blandas till en jámn massa som förbrukas inom 2 tim.

Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C – +30 °C

Blandningsförhållande

1 del LIP 2K Folielim/Vandtætningsbinder med

1 del LIP Cement/Special Cement

Bearbetningstid

Ca 1 timme vid 20°C

Gångbar

LIP Special Cement ca 4 timmar vid 20 °C
LIP grå och vit cement ca 12 timmar vid 20 °C

Materialåtgång

Se respektive System

Prov utfört med

GEV EMICODE: EC 1plus – VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 24 månader i oöppnad förpackning (frostfritt)

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 månader i oöppnad förpackning (frostfritt)

Konstruktioner

LIP 2K Folielim + LIP Cement används för framställning av vattentätningsmembran för vattentätning av golv- och väggbeklädnader med keramiska plattor eller natursten i våtrum på följande underlag:

 

Golv:
Oorganiska material som betong osv.

 

Väggar:
Gipsskivor, kalciumsilikatskivor, oorganiska material som betong, gasbetong, lättbetong, gips osv.

 

Underlag
Golv och väggar ska uppfylla gällande branschregel (BBV) krav.