Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP System 16

Är ett tätskiktsystem till våtutrymmen vid risk för tillskjutande markfukt, främst förekommande i källare till hus äldre än 1980.

Vid byggnation av våtrum i källaren till hus byggda fram tills början av 80-talet. Till dessa källare användes ofta byggnadsmaterial som tillät fukt att vandra in i konstruktionen, det är därför dessa källare ofta är fuktiga – genom s k tillskjutande markfukt.

 

Välj LIP System 16 som är avsett för våtrum vid risk för tillskjutande fukt – och som består av diffusionsöppna membran. Komplettera med LIPs fix och fog avsedda för utomhus bruk, och därför klarar ett högre fuktinnehåll.

 

Använd små plattor, max 20x20 cm, så att ytskiktet inte blir för tät samt att fogen mellan plattorna bör vara lite bredare – ca. 5 mm.

 

Ingående produkter:

  • LIP Primer 54
  • LIP 2K Folielim
  • LIP Cement
  • LIP ÅT-innerhörn
  • LIP ÅT-ytterhörn
  • LIP ÅT-remsa
  • LIP Tätark
  • LIP Rörmanschetter
  • Fästmassa; LIP Naturstensfix, LIP Trope Kakelfix, LIP Multi Kakelfix, LIP Snabbfix eller LIP Multi Kakelfix Lätt.
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C – +30 °C

Blandningsförhållande

1 del LIP 2K Folielim/Vandtætningsbinder med 1 del LIP Cement/Special Cement

Bearbetningstid

Ca 1 timme vid 20°C

Gångbar

LIP Special Cement ca 4 timmar vid 20 °C
LIP grå och vit cement ca 12 timmar vid 20 °C

Materialåtgång

Se respektive System

Prov utfört med

GEV EMICODE: EC 1plus – VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 24 månader i oöppnad förpackning (frostfritt)

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 månader i oöppnad förpackning (frostfritt)

Konstruktioner

LIP 2K Folielim + LIP Cement används för framställning av vattentätningsmembran för vattentätning av golv- och väggbeklädnader med keramiska plattor eller natursten i våtrum på följande underlag:

 

Golv:
Oorganiska material som betong osv.

 

Väggar:
Gipsskivor, kalciumsilikatskivor, oorganiska material som betong, gasbetong, lättbetong, gips osv.

 

Underlag
Golv och väggar ska uppfylla gällande branschregel (BBV) krav.