Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP System 17 - VS 30

En kombination av LIP VS20 och LIP VS30 som ger ett högt ånggenomgångsmotstånd för våtutrymmen 

För intensiv och varaktig fuktbelastning i våtutrymmen av väggar och golv före uppsättning av keramiska påklädnader

 

Underlag:

Används på icke sugande/sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBVs branschregler för vägg och golv (http://www.bkr.se/). Sugande underlag primas med förtunnad VS 20: 1 del VS 20 och 5 delar vatten (1:5).

 

Se LIP VS30/VS20 för säkerhetsdatablad och byggvaruinformation.

Tekniska data
Arbetstemperatur

+10°C - + 30° C

Färger

Blågrå

Torktid 1:a skiktet

1-2 timmar vid 18-20°C.

Torktid 2:a skiktet

8-16 timmar vid 18-20°C.

Torktid före vattenbelastning

ca 8-16 timmar.

Förvaring

Vid torr/frostfri lagring minst 6 månader.

Konstruktioner

LIP VS30 appliceras med pensel eller roller, behandlingen upprepas tills den totala materialåtgången motsvarar den materielmängd som är föreskrivet i systemet. Torktid vid första behandlingen är ca 1-2 timmar. Torktid på efterföljande behandlingar är ca 8-16 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet. Lägsta arbetstemperatur är min. +10°C.