Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP VS 20 Ångspärr

Specialprimer för användning som bl.a. fuktspärr, ångspärr, radonskydd.

LIP VS 20 Ångspärr är mycket diffusionstät och lämpar sig till exempelvis, stall, tankar, betongkonstruktioner och andra ytor mot fukt, aktivt vattentryck, rost m.m.

LIP VS 20 Ångspärr kan också användas som radonskydd med LIP VS 30. Vid primning på trä innan färg appliceras, förhindrar LIP VS 20 genomträngning av ex. kåda.

LIP VS 20 Ångspärr som ångspärr i anslutning till Våtrum där våtrumsbehandlingen kräver högt ånggenomgångsmotstånd används LIP System 17 där ingår VS 20 tillsammans med LIP VS 30.

LIP VS 20 Ångspärr är särskilt lämplig som primer på svåra underlag, såsom metall, asfalt, trä mm. före läggning av kakel/klinker eller annan efterbehandling.

 

LIP VS20 Ångspärr ingår i:

System 17: se monteringsanvisning

System 15: se monteringsanvisning

3 kg - Varunummer 80216
12 kg - Varunummer 80223
Tekniska data
Arbetstemperatur

Min. +10°C - +30°C.

Torktid

Ca. 1 timme vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Materialåtgång

280 g/m² till System 17/15 och radonskydd (Ca 200 g primer/m²).

Förvaring/tekniska data

12 månader i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.

Förvaring/arbetsmiljö

12 månader i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt.

Konstruktioner

Underlag

Gjutna betongväggar och golvytor äldre än 4 veckor, slipsats äldre än 2 veckor. Lättbetongselement med max. fukthalt på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Anhydritgolv med en fukthalt på max. 0,5 %. Cementbaserat spackel, skivor och montering som uppfyller gällande branschstandard.

 

Förbehandling  

LIP VS 20 kan appliceras när underlaget är torrt, fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax, och andra skiljeämnen mm. Borttagning av kalk, fett och tvålrester görs med LIP K10 Eco Klinkerrent/LIP G10 Eco Grundrent.

 

Bruksanvisning

På underlag som inte är sugande ska LIP VS 20 Ångspärr användas koncentrerad och appliceras med pensel/roller. Produk­ten skall appliceras i två omgångar för att uppnå ett jämnt och tätt lager. Det andra lagret appliceras tvärs över, när det första lagret är helt torrt (ca 1 timme vid 20 °C). Vid användning på sugande underlag så används LIP Primer 54 som spädes på olika sätt beroende på underlag.
Vid användning till radonskydd på sugande underlag ska det första lagret spädas med vatten i förhållandet 1:5. Det andra lagret appliceras outspätt.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan primern torkar, varmt vatten är att föredra.

 

Emballage

3 och 12 kg plastdunk. Skall förvaras frostfritt.

 

Färg

Grön.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

  • LIP VS 20 Ångspärr torkar långsammare när temperaturen är låg och den relativa fuktigheten är hög.
  • Underlaget och tempe­raturen måste vara minst 10 °C.
  • Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö. 
  • Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö