Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP VS 30 Vattentätningsmembran

Färdigblandad, 1-komponents högflexibelt flytande, vattentät membran och radonsäkring.

LIP 1K VS 30 Vattentätningsmembran består av ett 1-komponents högflexibelt flytande membran till vattentätning och radonsäkring. Förvaras frostfritt. Se broschyren gällande radonsäkring för mer information.

 

LIP VS 30 används i tätskiktsystem:

LIP System 17 se monteringsanvisning.

Limning av LIP Folie System mot sugande underlag men inte till skarvar och montering av tillbehör se monteringsanvisning.

3 kg - Varunummer 80032
12 kg - Varunummer 80049
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C - +30 °C

Materialåtgång

Till System 17 och radonskydd, applicera minst 1,5 kg/m². Se broschyren för radonskydd för mer information. I de områden där endast ett vattentätt skikt krävs, måste skiktets tjocklek vara minst 0,58 mm vid en förbrukning av 1 kg/m².

Torktid 1:a skiktet

1-2 timmar vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Torktid 2:a skiktet

8-16 timmar vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Torktid före vattenbelastning

7 dygn vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Klar för plattsättning

Efter 8-16 timmar vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Vidhäftningsstyrka på betong

0,8-1,2 N/mm².

Förvaring/tekniska data

Vid frosttfri förvaring är hållbarheten 24 mån.

Förvaring/arbetsmiljö

Vid frosttfri förvaring är hålldbarheten 24 mdr.

Konstruktioner

Underlag

Gjutna betongväggar och golv äldre än 4 veckor, slipsats äldre än 2 veckor (max. 90% RF.) Lättbetong och lättbetongselement med max. fukthalt på 8%. Murverk, puts och lättbetong. Anhydritgolv med en fukthalt på högst 0,5 %, skivor och montering som uppfyller gällande branschstandard.

 

Förbehandling  

Underlaget ska vara fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra släppmedel innan våtrumssystemet appliceras. Borttagning av fett, tvålrester och kalk görs med LIP G10 Eco Grundrens och LIP K10 Eco Klinkerrent. Vid primning med LIP Primer 54 se produktblad eller emballage för rätt applicering eller gällande Montereingsanvisning.

 

Bruksanvisning

När Ångspärren eller primeren är torr, appliceras LIP VS 30 med pensel, roller på samtliga skikt minst 2 gånger.

Torktid på första skiktet är 1-2 timer*.

Torktid för andra skiktet är 8-16 timer, beroende på temperatur och luftfuktighet.

Arbetstemperaturen skall vara minst 10°C.

Lagtjockleken bör vara högst 2 mm för att undvika eventuella sprickor i membranet.

För mer information se LIP System 17 VS30 monteringsanvisning.

Ved radonsäkring skall det minst appliceras 1,0 mm. Se broschyren gällande radonsäkring för mer information.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs innan härdning med vatten. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt.

 

Färg

Blågrå.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

  • Material och underlag bör ha samma temperatur.
  • Under appliceringen får membranet inte utsättas för kraftig värme, sol eller drag.
  • Lagtjocklek bör högst vara 2 mm för att undgå eventuell sprickbildning i folielimmet/membranet.
  • Materialet tål ikke frost innan applicering och härdning.
  • Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö. 
    Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö