LIP MILJÖPOLICY
Vi erbjuder våra kunder byggvaror med hög kvalitet och minsta möjliga påverkan på miljön.

Vid tillverkningen strävar vi efter en låg energianvändning, minsta möjliga utsläpp i luft, vatten och mark samt minimering av restprodukter genom återanvändning i tillverkningsprocessen. Våra produkter håller ständigt en hög kvalitet genom kontinuerliga kvalitetskontroller, både externt och internt.

Genom god transportlogistik kan vi erbjuda transporter direkt från tillverkning till kund och därigenom uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.

I byggvarudeklarationer visar vi att våra produkter klarar kundernas högt ställda miljökrav.

Genom miljömedvetna medarbetare och utvärdering av vår verksamhet uppnår vi en ständig förbättring.

I vår verksamhet uppfyller vi rådande miljölagstiftning.

 

LIP MILJÖPOLICY
Vi erbjuder våra kunder byggvaror med hög kvalitet och minsta möjliga påverkan på miljön.

Vid tillverkningen strävar vi efter en låg energianvändning, minsta möjliga utsläpp i luft, vatten och mark samt minimering av restprodukter genom återanvändning i tillverkningsprocessen. Våra produkter håller ständigt en hög kvalitet genom kontinuerliga kvalitetskontroller, både externt och internt.

Genom god transportlogistik kan vi erbjuda transporter direkt från tillverkning till kund och därigenom uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.

I byggvarudeklarationer visar vi att våra produkter klarar kundernas högt ställda miljökrav.

Genom miljömedvetna medarbetare och utvärdering av vår verksamhet uppnår vi en ständig förbättring.

I vår verksamhet uppfyller vi rådande miljölagstiftning.