Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Puds Finish

Smuds- og vandafvisende.

LIP Puds Finish er CO2-åben, smuds- og vandafvisende og står efter tørring med en diffusionsåben og ikke-filmdannende overflade. LIP Puds Finish beskytter mod belægninger, yder optimal beskyttelse mod vejrliget samt holder facaden tør. LIP Puds Finish er anvendelig på de fleste mineralske underlag, afbundet silikat og dispersionsmalinger. Velegnet til ældre facadekonstruktioner udført med kalkholdige mørtel- og pudstyper. Må kun anvendes udendørs.

 

Farver:
Som standard hvid NCS S0300-N. Baserne kan tones i de fleste NCS S toner.

Hvid
12,5 liter - Varenummer 100709 , DB nr. 2048965
Teknisk data
Bindemiddel

Silikoneharpiks.

Fortynding

Vand.

Forbrug

Ca. 5-6 m²/ltr. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvefelt.

Glansgrad

Ved 60°C ca. 2.

Påføring

Pensel, glat rulle eller sprøjte. Første lag kan evt. fortyndes maks. 10% med vand.

Sidste lag kan evt. fortyndes med op til 5% vand.

Påføringstemperatur

Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Ideel temperatur

15-25°C.

Berøringstør

Ca. 1 time.

Overmalbar

Ca. 12 timer.

Gennemtør

Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Nypudsede eller vandskurede facaderskal være 2-4 uger gamle og have tørret under normale forhold.

 

For teglstensfacader og kalksandstensfacader gælder at kun facader med frostbestandige sten og uden revner i fugen kan behandles.

 

Eventuelle skader udbedres med egnet mineralsk materiale, som derefter fluateres og vaskes efter med vand. Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Skimmel og alger behandles med LIP Fliserens. Overfladen rengøres med LIP Grundrens eller højtryksrenses.

 

Matte dispersionsmalinger grundes med ufortyndet LIP Puds FinishTeglstensfacader, glansfulde dispersionsmalinger, silikatmaling og puds grundes med LIP Puds Finish fortyndet med 10% vand. Kalksandstensfacader grundes med LIP Puds Finish fortyndet med 10% vand. Første skal fortyndes med 10% vand. Sidste lag kan evt. fortyndes med op til 5% vand.

 

Rengøring 

Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning. 

Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat LIP Grundrens

Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud. 

Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid. 

Rengøringen startes nedefra og forsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over de tørre flader og efterlader lyse striber. 

Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

 

Farver

Puds Finish er som standart hvid NCS S0300-N og baserne kan tones i de fleste NCS S toner.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor ­kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.