Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Puds Finish

Smuds- og vandafvisende.

LIP Puds Finish er CO2-åben, smuds- og vandafvisende og står efter tørring med en diffusionsåben og ikke-fil dannende overflade. LIP Puds Finish beskytter mod belægninger, yder optimal beskyttelse mod vejrliget samt holder facaden tør. LIP Puds Finish er anvendelig på de fleste mineralske underlag, afbundet silikat og dispersionsmalinger. Velegnet til ældre facadekonstruktioner udført med kalkholdige mørtel- og pudstyper. Må kun anvendes udendørs.

Hvid
12,5 liter - Varenummer 100709 , DB nr. 2048965
Teknisk data
Bindemiddel

Silikoneharpiks.

Fortynding

Vand.

Glansgrad

Ved 60°C: ca. 2.

Påføring

Pensel, glat rulle eller sprøjte. Første lag kan evt. fortyndes max. 10% med vand.

Sidste lag kan evt. fortyndes med op til 5% vand.

Påføringstemperatur

Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Ideel temperatur

10-25°C.

Overfladetemperatur

Op til 25°C.

Ideel luftfugtighed

40-60%.

Berøringstør

Ca. 1 time ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Overmalbar

Ca. 12 timer ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Gennemtør

Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.

Forbrug

Ca. 5-6 m²/ltr. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvefelt.

Lagring

12 mdr. fra produktionsdato ved frostfri opbevaring.

Produktet skal beskyttes mod direkte sollys.

Vejledning

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Nypudsede eller vandskurede facaderskal være 2-4 uger gamle og have tørret under normale forhold.

For teglstensfacader og kalksandstensfacader gælder at kun facader med frostbestandige sten og uden revner i fugen kan behandles.

 

Forbehandling  

Eventuelle skader udbedres med egnet mineralsk materiale, som derefter fluateres og vaskes efter med vand.

Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Skimmel og alger behandles med LIP Eco Clean Flisevask F2.

Overfladen rengøres med LIP Grundrens eller højtryksrenses.

 

Brugsanvisning  

Matte dispersionsmalinger grundes med ufortyndet LIP Puds Finish.

Teglstensfacader, glansfulde dispersionsmalinger, silikatmaling og puds grundes med LIP Puds Finish fortyndet med 10% vand.

Kalksandstensfacader grundes med LIP Puds Finish fortyndet med 10% vand.

Første lag skal fortyndes med 10% vand.

Sidste lag kan evt. fortyndes med op til 5% vand.

 

Rengøring

Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.

Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat LIP Grundrens.

Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.

Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.

Rengøringen startes nedefra og forsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over de tørre flader og efterlader lyse striber.

Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

 

Emballage

12,5 ltr. plastspand.

 

Farve

Puds Finish er som standart hvid ca. NCS S0300-N og baserne kan tones i de fleste NCS S toner.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Mørke farvetoner er særligt påvirkelige over indvirkninger fra vejrliget under udførelsen samt fra underlagets struktur og sugeevne. Farver med lysreflektion lavere en 20% - på isolering mørkere end NCS S 6000-N, på teglsten mørkere end NCS S8000-N gives der ikke farvegaranti.
  • Udendørs arbejde med maling bør kun foregå i tørvejr ved temperaturer mellem +10ºC og +25ºC, og ikke i direkte sol. Ved risiko for regn eller temperaturer under +5ºC skal facader afdækkes.
  • Udvendig maling i kolde og fugtige perioder frarådes.