Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Siliconehartspuds 1,5 mm

Færdigoprørt stærk siliconehartspuds til facader

LIP Siliconehartspuds er meget selvrensende og modstandsdygtig over for alger. Produktet indeholder fungicider som lotusanmaling, men med den fordel at det er udviklet til det nordiske klima, således at LIP Siliconehartspuds er mere diffusionsåben og dermed giver grundpudsen mulighed for at holde sig tør, og at der derfor  ikke ophobes fugt i konstruktionen og pH værdien ikke medvirker til algevækst på overfladen.

 

LIP Siliconehartspuds benyttes som afsluttende ­indfarvet puds på LIP 350 Universalmørtel eller på LIP 360 Fiberspartel afhængigt af den valgte ­konstruktion.
Bemærk: Grundes med pudsgrunder.

 

Farver:

Som standard hvid. NCS farver kan laves.

Hvid
25 kg - Varenummer 100587 , DB nr. 1666499
Farvet
25 kg - Varenummer 101409 , DB nr. 1884821
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Arbejdsforhold

Undgå helst direkte sol, stærk vind samt høj luftfugtighed

Kornstørrelse

1 og 1,5 mm. Andre størrelser kan produceres.

Lagtykkelse

1-4 mm afhængig af strukturvalg

Tørretid

Ca. 48 timer v. 18°C og 65% relativ luftfugtighed

Vægtfylde

1,8 kg/liter

Dampdiffusionsmodstand

Sd(μ) (EN ISO 7783-2): Ca. 0,1

Permeabilitet

EN ISO 1062-3: w<0,08 kg/m2h0,5

pH værdi

8

Glansgrad

Mat

Forbrug

Ca. 2-2,5 kg/m²

Lagring / Teknisk data

24 mdr. fra produktionsdato

Lagring / Arbejdsmiljø

24 mdr. fra produktionsdato

Vejledning

Underlag

Underlaget  skal  være  fast,  rent,  støv- og fedtfri. Underlaget skal være fuldt afbundet og fri for restfugt. Evt. restfugt kan medføre farvenuance. Anvendes kun på lodrette flader.

 

Forbehandling

Alle underlag grundes med LIP Pudsgrunder. Alger mm. afrenses inden påføring af LIP Pudsgrunder og kan påføres med pensel eller rulle.  

 

Udførelse

LIP Siliconehartspuds oprøres med et langsomt gående rørværk, så man opnår en ensartet konsistens.  Hvis pudsen er for kompakt, kan der tilføjes op til 1% vand. Ved brug af indfarvet puds må der ikke tilføjes ekstra vand. Det anbefales at hele flader udføres i én arbejdsgang samt at man benytter puds fra den samme produktion. Se produktionsnummer på spanden.

LIP Siliconehartspuds kan påføres maskinelt som manuelt. 

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand er at foretrække.

 

Farve

Som standard hvid. NCS farver kan laves.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.