Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 22 Epoxy Fliseklæb

Fugemasse/fliseklæb uden indhold af organiske opløsningsmidler.

LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb er meget velegnet til klæbning og fugning af keramiske gulv/vægfliser i f.eks. slagterier, mejerier, bryggerier, badeanstalter mm, hvor der stilles store krav til fugemassens kemiske modstandsdygtighed.

3 kg - Varenummer 80056 , DB nr. 8433898
12 kg - Varenummer 80063 , DB nr. 8433880
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C.

Blandingsforhold

Komponent A+B.

Forbrug

Som fliseklæb: ​
1,9 - 4,8 kg afhængig af flisestørrelse og underlag​.

Som fugemasse: ​
0,5 - 10,6 kg afhængig af flisestørrelse og underlag.

Anvendelsestid

Ca. 50 minutter ved 20°C.

Gangbar/fugning

Tidligst 24 timer afhængig af temperatur, vandmængde og underlagets fugtindhold og sugeevne.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Lagtykkelse

Op til 10 mm​.

Aftræksstyrke efter 24 timer

> 1 N/mm².

Aftræksstyrke efter 28 døgn

> 1 N/mm².

Lagring / Teknisk data

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage​.

Vejledning

Underlag

Betonelementer, klinkerbeton, pudsede vægge, gasbeton, Yton, gipskartonplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, gamle fliser eller klinker, svømmebassiner samt kølerum. Støbte betonvægge og dæk (ældre end 2 mdr.). Letklinkerbetonelementer (maks. fugtindhold 4-8%).​

Forbehandling

Underlaget skal være fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks, og andre skillemidler inden påklæbning. Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens.​

På stærkt sugende underlag, f.eks. ubehandlet gasbeton, bør der forprimes med LIP Primer i forholdet 1 del primer og 10 dele vand.​

 

Brugsanvisning

LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb leveres i to afvejede komponenter som er klar til blanding. De to komponenter er henholdsvis hærder og harpiks.​

Komponenterne skal ved blanding have en temperatur på min. 15-20ºC. I hærder emballagen er der plads til tilsætning og iblanding af harpiks.​

Blandingen sker i hærder emballagen ved hjælp af en hurtiggående kraftig boremaskine påsat omrører, eller i specielle transportable mixere.​

Vær omhyggelige med at al harpiks tilsættes blandingen. De afvejede enheder må ikke deles.​

Blandingen skal ske i 4-5 min. indtil der er opnået en ensartet homogen konsistens. Den blandede mængde kan forarbejdes i ca. 50 min. ved 20ºC. Føles blandingen ”tung” at arbejde med, kan det skyldes at temperaturen på gulvet/klinkerne er for lav (bør ikke være under 10ºC), eller at komponenterne var kolde ved blandingen.​

Fugning med LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb foretages diagonalt på fugerne med en kunststof- eller gummispartel.​

Overskydende materiale fjernes/afvaskes indenfor forarbejdningstiden med lunken vand og en fast svamp (f.eks. 3M Scotch Brite 8541). Restslam bearbejdes med en blød viskosesvamp indtil den fremtræder sæbeagtig og opløst, hvorefter den fjernes med svamp eller gummiskraber og eftervaskes med rent vand evt. tilsat sprit, skift ofte vandet.​

Ved klæbning med LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb påføres vægge/gulvet med den glatte side af en bredtandet spartel, der efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden.​
Fliserne/klinkerne trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag, således at der opnås 80-100% dækning af flisens bagside. Ved udendørs brug, i svømmebade eller ved lægning af storformatfliser skal der være 100% dækning.​

 

Rengøring ​

Værktøj renses straks efter brug med vand. (se vejledning)​
Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

 

Generelt​

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.​

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.​

 

Bemærk!​

  • Ved fugning af lodrette flader, huller og gulve med større fald samt ved anvendelse som fliseklæber tilsættes LIP Tix i forholdet ca. 10-20 gram pr. kg færdigblandet LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb. ​
  • Hærdningstid: Ved 20ºC er fugede arealer gangbare efter 1 døgn og tåler hårdere belastning efter 2-3 døgn. Fuld kemikaliebestandighed efter ca. 7 døgn. ​
  • Lave temperaturer vanskeliggør forarbejdning. Opvarm med fordel produkterne inden brug til stuetemperatur. ​
    Høje temperaturer forkorter anvendelsestiden. ​
  • Arbejde med epoxyprodukter kræver særlig uddannelse ifølge Arbejdstilsynet.