LIP Fugemasse

Finkornet cementbaseret fugemasse.

LIP Fugemasse er en fleksibel, polymerforstærket, cementbaseret fugemørtel med vand og smudsafvisende egenskaber. LIP Fugemasse anvendes til fugning af keramiske gulv- og vægfliser, klinker, natursten, mosaik og glasfliser m.m. LIP Fugemasse er særlig egnet til fugning af sugende og porøse fliser. LIP Fugemasse er frostsikker og kan anvendes både inden- og udendørs.

LIP Fugemasse Hvid
5 kg - Varenummer 2004380 , DB nr. 2004380
20 kg - Varenummer 210002 , DB nr. 1972511
LIP Fugemasse Manhatten, lysegrå
5 kg - Varenummer 2914604 , DB nr. 2914604
20 kg - Varenummer 210019 , DB nr. 1972512
LIP Fugemasse Perlehvid
5 kg - Varenummer 3433521 , DB nr. 3433521
20 kg - Varenummer 210026 , DB nr. 1972513
LIP Fugemasse Grå
5 kg - Varenummer 1557305 , DB nr. 1557305
20 kg - Varenummer 210033 , DB nr. 1972514
LIP Fugemasse Mørkebrun
5 kg - Varenummer 1557347 , DB nr. 1557347
LIP Fugemasse Bahamabeige
5 kg - Varenummer 2334183 , DB nr. 2334183
LIP Fugemasse Jasmin
5 kg - Varenummer 2914612 , DB nr. 2914612
LIP Fugemasse Sort
5 kg - Varenummer 4019635 , DB nr. 4019634
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandingsforhold

0,26 liter vand pr. kg pulver svarende til 5,2 liter vand pr. 20 kg sæk.

Forbrug

0,3-1,8 kg/m² afhængig af fugebredde og flisestørrelse.

Anvendelsestid

1-2 timer ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Gangbar

Tidligst efter 12 timer ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Klar til vandpåvirkning

Efter 24 - 48 timer ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning, afhængig af flisens sugeevne.

Klar til fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Afprøvninger

DS/EN 13888: CG2WA.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.
Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.
Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Vejledning

Underlag

Flisefladen skal være ren og tør. Fugerne skal være fri for rester af fliseklæb og have en ensartet dybde. Stærkt sugende fliser opfugtes med rent vand inden fugning.
På lette konstruktioner (træ/gips) som ikke er 100% mekanisk stabile skal fugemassen tilsættes LIP Multibinder for at øge fleksibiliteten. Tilsvarende anbefales, når der fuges ovenpå gulvvarmeplader, hvor fliserne monteres direkte uden gulvspartel.

 

Brugsanvisning  

Blanding foretages med 0,26 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 5,2 liter vand pr. 20 kg sæk.
Opblanding foregår med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug.

Fugemassen påføres fliserne diagonalt med gummispartel eller fugebræt indtil fugerne fremstår helt fyldte og ensartede. Når fugemassen har sat sig efter 15-45 min. rengøres fliseoverfladen med en hårdt opvredet svamp som hyppigt skylles i rent vand.

Fugeslør kan på syreresistente overflader fjernes med LIP ECO Clean Klinkerens jvf. anvisningerne, dog tidligst efter 12 timer når fugemassen er tilstrækkelig afhærdet.

Ved fugning af større arealer kan LIP Fugemasse tilsættes LIP Flydemiddel for at lette udfugningen.

Fugning kan sædvanligvis først foretages 24-48 timer efter endt flisemontering afhængig af flisestørrelse. Ved store fliser (større end 600x600) anbefales op til 4 døgn før fugning. Fugemassen er indfarvet med pigmenter som på visse flisetyper kan være svære fjerne. Fugemassen kan i begyndelsen afgive overskudsfarve.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Emballage

5 og 20 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

 

Farve

Hvid, Perlehvid, Manhattan (lysegrå), Grå, Mørkebrun, Bahamabeige, Jasmin og Sort.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden.
  • Gulvvarme skal være slukket både før, og under flisemontering.
    Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter fugning, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højest 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.
  • Uens sugende flisekanter, varierende vand/cementforhold, samt restfugt i underlag, kan medføre variation i fugefarven.
    Opstigende restfugt kan medføre hvidt slør (saltpeterudslag) i fugerne.
  • Nyfugede arealer må ikke afdækkes plastfolie samt påvirkes af træk, varme, sol eller anden kraftig udtørring.
  • Ved risiko for udtørring skal fugerne holdes fugtige i min. 24 timer, så en fuldstændig hærdning opnås (f.eks. tørres over med fugtig svamp).