Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Montagelim

Hurtighærdende og fleksibel montagelim.

LIP Montagelim er en hurtighærdende og fleksibel montagelim, som hæfter på de fleste materialer, f.eks glas, spejle, metal, beton, tegl, keramik m.m. LIP Montagelim er velegnet til limning af mange forskellige byggematerialer. Kan anvendes inden- og udendørs og kan overmales med de fleste vandbaserede malinger.

LIP Montagelim kan anvendes som dilatationsfuge i flisebelægning i lette industriområder. LIP Montagelim kan anvendes på natursten.

LIP Montagelim Hvid
290 ml - Varenummer 71009 , DB nr. 1257028
LIP Montagelim Grå
290 ml - Varenummer 71023 , DB nr. 1657251
Teknisk data
Hindedannelse

Ca. 10-15 min.

Volumesvind

Mindre end 3,5%.

Vægtfylde

1,46 g/ml.

Forbrug

Fugebredde i mm x fugedybde i mm = forbrug i ml/m.
Se forbrugsberegner.

Shore A

ISO 868: 60.

E-modul 100%

1,3 N/mm².

Brudforlængelse

230%.

Elasticitet

+/- 20%.

Vulkaniseringssystem

Fugthærdende.

Gennemhærdning

2-3 mm/24 timer.

Temperaturbestandighed

-40°C - +90°C.

Anvendelsestemperatur

+5°C - +40°C.

Fugebevægelse

20%.

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. fra produktionsdato.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. fra produktionsdato.

Vejledning

Underlag

LIP Montagelim kan bruges, når underlaget er tørt, fast og fri for skillemidler.

Det anbefales at lave vedhæftningstest for at bestemme produktets egnethed på materialet.
Der kræves normalt ingen primning af underlaget

Bemærk: LIP Montagelim anbefales ikke til fuger i ­svømmehaller hvor vandet indeholder klor.

 

Brugsanvisning  

Limfladerne skal være faste, rene, tørre og ­fedtfrie. LIP Montagelim påføres emnerne, der presses sammen.
Benyttes LIP Montagelim som dilatationsfuge ­følges gældende regler/anbefalinger på området.

Inden fugning med LIP Montagelim, afdækkes kanterne og man sikrer at der ikke kan opstå en 3-punktshæftning. Dette kan opnås med f.eks. sliptape eller bagstop. Bagstop eller sliptape må ikke primes.

LIP Montagelim påføres med fugepistol der ­passer til patronen. Fugerne fyldes helt op og efterglittes med en våd træpind.

Udformning Fugerne bør være fyldte og stå i forhold til flisernes overflade samt anvendelse. Fugen udformes, så den ikke ligger dybere end fliserne, og så der ikke kan stå vandansamlinger på overfladen. Fuger langs lodrette begrænsninger udføres med fald bort fra den lodrette flade.

 

Rengøring

Værktøj rengøres og fugemasse fjernes med f.eks. acetone. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk eller med siliconefjerner. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

 

Emballage

290 ml. patroner. Skal opbevares tørt og frostfrit.

 

Farve

Hvid og grå.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!
Fugemassen hærder langsommere ved lav temperatur og fugtighed og hurtigere ved høje temperatur og luftfugtighed.