Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Montagelim

Hurtighærdende og fleksibel montagelim

LIP Montagelim er en hurtighærdende og ­fleksibel montagelim. Hæfter på de fleste ­materialer, f.eks glas, spejle, metal, beton, tegl, keramik m.m. Velegnet til limning af mange ­forskelligebyggematerialer. Kan anvendes inden- og udendørs og kan overmales med de fleste vandbaserede malinger. LIP Montagelim kan anvendes som dilatationsfuge i flisebelægning i lette industriområder. LIP Montagelim kan anvendes på natursten.

LIP Montagelim Hvid
290 ml - Varenummer 71009 , DB nr. 1257028
LIP Montagelim Grå
290 ml - Varenummer 71023 , DB nr. 1657251
Teknisk data
Hindedannelse

Ca. 10-15 min.

Volumesvind

Mindre end 3,5%

Vægtfylde

1,46 g/ml

Forbrug

Fugebredde i mm x fugedybde i mm 0 forbrug i ml/m.

Shore A

ISO 868: 60

E-modul 100%

1,3 N/mm²

Brudforlængelse

230%

Elasticitet

+/- 20%

Vulkaniseringssystem

Fugthærdende

Gennemhærdning

2-3 mm/24 timer

Temperaturbestandighed

-40°C - +90°C

Anvendelsestemperatur

+5°C - +40°C

Fugebevægelse

20%

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. fra produktionsdato

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. fra produktionsdato

Vejledning

Underlag

LIP Montagelim kan bruges når underlaget er tørt, fast og fri for skillemidler. Hvis affedtning er nødvendig, affedtes med ­alkohol eller ethanol. Det anbefales altid at lave en vedhæftningstest for at bestemme produktets egnethed på materialet. Der kræves normalt ingen primning af underlaget.

Bemærk: LIP Montagelim anbefales ikke til fuger i ­svømmehaller hvor vandet indeholder klor.

 

Brugsanvisning

Limfladerne skal være faste, rene, tørre og fedtfrie. LIP Montagelimpåføres emnerne, der presses sammen.Benyttes LIP Montagelim som dilatationsfuge følges gældende regler/anbefalinger på området.

 

Inden fugning med LIP Montagelim, afdækkes kanterne og man sikrer at der ikke kan opstå en 3-punktshæftning. Dette kan opnås med f.eks. sliptape eller bagstop. Bagstop eller sliptape må ikke primes. LIP Montagelim påføres med fugepistol der passer til patronen. Fugerne fyldes helt op og efterglittes med en våd træpind.

 

Bemærk: Fugemassen hærder langsommere ved lav temperatur og fugtighed.

 

Rengøring

Værktøj rengøres og fugemasse fjernes med f.eks. acetone. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk eller med siliconefjerner. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produk­t­information henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende ­normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.