Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 756 Linoleumlim

Linoleumlim med kraftig klæbeevne.

LIP 756 er en vandbaseret lim til vådlimning af linoleum og tekstiltæpper med bagside af filt eller jutevæv, ikke skum- eller PVC-bagside, på sugende underlag som f.eks. beton, træfiberplader og cementbaserede spartelmasser. 
LIP 756 er kraftigt klæbende og opnår hurtigt en høj styrke. 

10 liter - Varenummer 610024 , DB nr. 2140818
Teknisk data
Type

Vandbaseret copolymer-spredning.

Påføringstemperatur

18-25°C.

Tørstof

Ca. 75%.

Emissioner

M1.

Klar til belægning

5-15 min. afhængigt af temperatur, luftfugtighed og underlag. Alle tørretider er baseret på 50 % Rf og en temperatur på 20°C.

Opbevaring

12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Materialeforbrug

Linoleum: Ca. 3,5 m²/liter.
Nålefilt: Ca. 3-4 m²/liter.
Tekstil: Ca. 3-4 m²/liter.
Kork: Ca. 3-4 m²/liter.

Vejledning

Underlag

Underlaget skal have stor bæreevne uden gennemgående revner, og skal rengøres grundigt for støv, olie, fedt og andre skillemidler. Limen påføres med en limspreder på sugende underlag. Ved påføring skal lim og underlag have en temperatur på 18°C og 25°C. Underlaget må ikke overstige 90 % Rf, og luftfugtigheden må ikke overstige 65 % Rf.

OBS! Følg gulvproducentens anvisninger.

Kontakt LIP, hvis du anvender en alkaliforsegler, der er beregnet til at stoppe den kapillære fugtvandring. Ved brug af anhydridspartelmasse (gipsbaseret spartelmasse) skal du kontakte den relevante materialeleverandør. Ved beton med lav VCT-værdi, under 0,43, i betonen skal du kontakte LIP.

 

Forbehandling  

Alt efter behov rengøres overfladerne med LIP K10 Eco Clean Klinkerens eller LIP G10 Eco Clean Grundrens. Bortslib og støvsug slamlaget. Fjern løse partier. Når du spartler, skal du følge spartelmasseleverandørens anvisninger for at opnå de rette betingelser. 

 

Brugsanvisning  

Følg gulvproducentens anvisninger. Lim, belægning og underlag bør have en minimumstemperatur på mindst 18 °C. Omrør altid limen. På gulve påføres limen med en limspreder. 

 

På sugende overflader

  • Læg banerne direkte i den våde lim.
  • Derefter justeres banerne på plads og gnides fast.
  • Kontrollér, at overvædning mellem lim og tæppe er god.
  • Du opnår det bedste resultat ved at bruge en tæpperulle.

 

Limning på ikke-sugende underlag med tætte belægninger:

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi en spartling af gulvet på mindst 1,5 mm, afhængigt af gulvafretningsmassen. Lad spartelmassen tørre helt.

  • Limen påføres med en limspreder.
  • Læg banerne direkte i den våde lim og gnid dem fast.
  • Kontrollér, at overvædning mellem lim og tæppe er god.
  • Du opnår det bedste resultat ved at bruge en tæpperulle. 

 

Efterbehandling   

Der må ikke monteres smeltetråd, før limen er gennemhærdet, og linoleumsbanernes bevægelser er stoppet. Normalt efter 1 - 2 dage.

 

Rengøring   

Lim på huden vaskes af med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand, mens limen stadig er våd. Indtørret lim fjernes mekanisk eller opløses med husholdningssprit eller limvask.

 

Generelt   

LIP-produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol for at opfylde branchens krav. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsmetoder ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke holdes ansvarlige for dem.