Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 769 Parketlim

Er en hurtigthærdende og elastisk parketlim. 

LIP 769 anvendes til limning af stav- og mosaikparket, lamelparket og massive gulve (ikke klodsegulv) mod underlag af træ, beton, stål og aluminium. Kan anvendes i konstruktioner med op til 85 % relativ fugtighed. 

8 liter - Varenummer 610031 , DB nr. 2126180
Teknisk data
Type

SMP, indeholder ikke vand, isocyanater eller opløsningsmidler. Hærder ved reaktion med luftens fugtighed.

Anvendelsestemperatur

18-25°C.

Tørhed

100%.

Klar til tæt belægning

0-30 min. afhængigt af temperatur, luftfugtighed og underlag. Alle tørretider er baseret på 50 % Rf og en temperatur på 20°C.

Vægtfylde

Ca. 1,7 kg/liter.

Emissioner

Emicode EC1 samt M1.

Lagring

18 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Materialeforbrug

Mindst 1 liter/m² ved en relativ luftfugtighed på over 65 %. Limen påføres, så man får en heldækkende limfilm mod underlaget.
Mindst 0,5 liter/m² ved en relativ luftfugtighed på under 65 %.

Vejledning

Underlag/betingelser

Underlaget skal have stor bæreevne uden gennemgående revner og skal rengøres grundigt for støv, olie, fedt og andre skillemidler. Arbejdstemperatur 18-25° C. Kan anvendes i konstruktioner med op til 85 % relativ fugtighed. Må ikke anvendes på overflader med bidragende fugt. Den relative luftfugtighed i lokalet må ikke overstige 65 %. Planheden skal normalt være Klasse: 2A ± 2 mm på en målestrækning på 2 meter. Lamelparket og langt stavparket kræver et mere plant underlag end f.eks. mosaikparket. Luftfugtigheden ved montering samt ved anvendelse af gulvvarme, se gulvleverandørens anvisninger. Ved konditionering og lægning skal temperatur og luftfugtighed være de samme, som lokalet skal have i fremtiden. Eksisterende underlag skal opfylde gulvleverandørens anvisninger, alternativt afrettet med en gulvafretningsmasse med god delamineringsstyrke. Trækstyrken i underlaget skal være mindst 1,5 MPa. For limning af massivt parketgulv skal trækstyrken være mindst 2 MPa og den maks. Relative luftfugtighed 65 % i underlaget.

OBS! Følg gulvproducentens anvisninger. Der må ikke foregå arbejde med vandbaserede produkter (f.eks. maling, tapetsering og lign.) i lokalet.

 

Forbehandling  

Efter behov, f.eks. ved slamlag, rengøres overfladerne mekanisk og støvsuges. Løse partier fjernes. Ved spartling følges spartelmasseleverandørens anvisninger for at opnå korrekte trækstyrker. 

 

Brugsanvisning  

Limen påføres med en limspreder, parkettet monteres direkte i den våde lim og trykkes godt fast. Limen må ikke blive presset op mellem stave/planker eller i fer og not. Kontrollér ved montering, at der er fuld kontakt med lim mellem overfladerne. 

 

Efterbehandling  

Eventuel overfladebehandling af parketstave skal tidligst ske 48 timer efter lægning. 

 

Rengøring

Anvend beskyttelseshandsker for at beskytte hænderne. Lim på huden kan fjernes med husholdningssprit, hvorefter der vaskes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med sprit, mens limen stadig er våd. Indtørret lim fjernes mekanisk eller opløses med husholdningssprit eller limvask.

 

Farve   

Egetræsfarvet. Hærdet lim, egetræsfarvet.

 

Emballage   

10l plastikspand 

 

Generelt   

LIP-produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. 
Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.