Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 778 Fixeringslim

Vandbaseret letpåførlig montagelim.

LIP 778 er en vandbaseret såkaldt hæfte- og montagelim, som anvendes ved fiksering af tæpper/fliser med skum-, filt- eller gummibagside. Det er nemt at skifte tæpper og fliser ud.

10 liter - Varenummer 610048 , DB nr. 2140820
Teknisk data
Type

Vandbaseret copolymer-spredning.

Påføringstemperatur

18-25°C.

Tørstof

Omkring 47%.

Åbentid

ca. 30 min. Alle tørretider er baseret på 50% Rf og en temperatur på 20°C.

Vægtfylde

Ca. 1 kg/liter.

Emissioner

Emicode EC1 og M1.

Lagring

God holdbarhed mod blødgøringsmiddelvandring.

Opbevaring

12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevar frostfrit.

Materialeforbrug

6-12 m²/liter.

Vejledning

Underlag/betingelser

Underlaget skal være fast og tørt samt fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler på sugende og tætte underlag, såsom revnet beton, spånplader, træfiberplader, krydsfiner, parket- eller bræddegulve, PVC- eller linoleumsunderlag. Lim, belægning og underlag skal have en temperatur på mindst 18°C. Underlaget må ikke have en relativ fugtighed på over 85%.

OBS! Følg gulvproducentens anvisninger.

 

Forbehandling

Rengør ved behov overfladerne med LIP Klinkerens K1 eller LIP Grundrens G1. Bortslib og støvsug slamlaget. Fjern løse partier. Når du spartler, skal du følge spartelmasseleverandørens anvisninger for at opnå de rette betingelser.

 

Brugsanvisning

Følg gulvproducentens anvisninger. LIP 778, hæfte- og montagelim påføres med rulle. Ved kraftigt sugende underlag skal der grundes med LIP Primer 54 inden der limes, eller overfladen grundes med lim. Når limen hærder, bliver den transparent. Derefter kan tæppet/gulvfliserne lægges på plads. Læg fliserne/tæppet på, når limen er transparent. Pres/gnid al luft ud under gulvma- terialet. Det bedste resultat opnås ved at bruge en tæpperuller.

 

Rengøring 

Fjern straks limpletter med en fugtig klud. Lim på huden vaskes af med vand og sæbe. Værktøjet rengøres med vand, inden limen er tørret. 

Indtørret lim fjernes mekanisk eller opløses med husholdningssprit eller limvask. 

 

Farve

Hvid hærdet lim, transparent.

 

Generelt

LIP-produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsmetoder ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke holdes ansvarlige for dem. For yderligere oplysninger se www.lip.dk eller kontakt teknisk service hos LIP på tlf.: 64 42 13 30.