Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 22 Epoxy Fliseklæb

Fugemasse/fliseklæb uden indhold af organiske opløsningsmidler

LIP 22 Epoxyfuge/-fliseklæb er meget velegnet til klæbning og fugning af keramiske gulv/vægfliser i f.eks. slagterier, mejerier, bryggerier, badeanstalter m.m, hvor der stilles store krav til fugemassens kemiske modstandsdygtighed.

3 kg - Varenummer 80056 , DB nr. 8433898
12 kg - Varenummer 80063 , DB nr. 8433880
Teknisk data
Arbejdstemperatur +10°C - +25°C
Blandingsforhold Komponent A+B
Anvendelsestid Ca. 50 minutter ved 20°C
Gangbar/fugning Tidligst 24 timer afhænging af temperatur, vandmængde og underlagets fugtindhold og sugeevne
Fuld belastning Efter 7 døgn ved 20°C
Forbrug

Som fliseklæb:

1,9 - 4,8 kg afhængig af flisestørrelse og underlag

Som fugemasse:

0,5 - 10,6 kg afhængig af flisestørrelse og underlag

Lagtykkelse 10 mm
Aftræksstyrke efter 24 timer

> 1 N/mm²

Aftræksstyrke efter 28 døgn

> 1 N/mm²

Lagring / Teknisk data Min. 12 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares mørkt og køligt
Lagring / Arbejdsmiljø Min. 12 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares mørkt og køligt
Vejledning

Underlag

Betonelementer, klinkerbeton, pudsede vægge, gasbeton, Yton, gipskartonplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, gamle fliser eller klinker, svømmebassiner samt kølerum. Støbte betonvægge og dæk (ældre end 2 mdr.). Letklinkerbetonelementer (maks. fugtindhold 4-8%).

 

Forbehandling

Underlaget skal være fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks, og andre skillemidler inden påklæbning. Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. På stærkt sugende underlag, f.eks. ubehandlet gasbeton, bør der forprimes med LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer og 10 dele vand.

 

LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb leveres i to afvejede komponenter som er klar til blanding. De to komponenter er henholdsvis hærder og harpiks. Komponenterne skal ved blanding have en temperatur på min. 15-20°C. I hærder emballagen er der plads til tilsætning og iblanding af harpiks. Blandingen sker i hærder emballagen ved hjælp af en hurtiggående kraftig boremaskine påsat omrører, eller i specielle transportable mixere. Vær omhyggelige med at al harpiks tilsættes blandingen. De afvejede enheder må ikke deles. Blandingen skal ske i 4-5 min. indtil der er opnået en ensartet homogen konsistens.

 

Den blandede mængde kan forarbejdes i ca. 50 min. ved 20°C. Føles blandingen ”tung” at arbejde med, kan det skyldes at temperaturen på gulvet/klinkerne er for lav (bør ikke være under 10°C), eller at komponenterne var kolde ved blandingen. Fugning med LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb foretages diagonalt på fugerne med en kunststof- eller gummispartel. Overskydende materiale fjernes/afvaskes indenfor forarbejdningstiden med lunken vand og en fast svamp (f.eks. 3M Scotch Brite 8541). Restslam bearbejdes med en blød viskosesvamp indtil den fremtræder sæbeagtig og opløst, hvorefter den fjernes med svamp eller gummiskraber og eftervaskes med rent vand evt. tilsat sprit, skift ofte vandet.

 

Ved klæbning med LIP 22 Epoxyfuge/ Fliseklæb påføres vægge/gulvet med den glatte side af en bredtandet spartel, der efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden. Fliserne/klinkerne trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag, således at der opnås 80-100% dækning af flisens bagside. Ved udendørs brug, i svømmebade eller ved lægning af storformatfliser skal der være 100% dækning.

 

Bemærk: Ved fugning af lodrette flader, hulkehl og gulve med større fald samt ved anvendelse som fliseklæber tilsættes LIP Tix i forholdet ca. 10-20 gram pr. kg færdigblandet LIP 22 Epoxyfuge/Fliseklæb.

 

Hærdningstid

Ved 20ºC er udfugede arealer gangbare efter 1 døgn og tåler hårdere belastning efter 2-3 døgn. Fuld kemikaliebestandighed efter ca. 7 døgn.

 

Rengøring

Værktøj renses straks efter brug med vand.