Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Flexicol

Færdigoprørt højfleksibel fliseklæb.

Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, isoleringsplader m.m. i tørre rum. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb eller LIP Hurtighærdende Fliseklæb.

1 kg - Varenummer 1574045 , DB nr. 1574045
4 kg - Varenummer 1574052 , DB nr. 1574052
15 kg - Varenummer 1574078 , DB nr. 1574078
Teknisk data
Arbejdstemperatur +5°C - +30°C
Blandingsforhold

Færdigoprørt.

Forbrug 1,6 - 4 kg afhængig af flisestørrelse og underlag
Anvendelsestid Ca. 5 timer ved 20°C
Åbentid

Ca. 30 min. ved 20°C.

Gangbar/fugning

Efter 1-2 døgn afhænging af temperatur, underlagets fugtindhold og sugeevne.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Lagtykkelse

Op til 10 mm.

Aftræksstyrke, beton

≥ 1 N/mm²

Aftrækstyrke, vådlagring

≥ 0,5 N/mm²

Afprøvninger

DS EN 12004/2: D2-E-S2.

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Lagring / Teknisk data Min. 24 mdr. i uåbnet emballage (frostfrit)
Lagring / Arbejdsmiljø Min. 24 mdr. i uåbnet emballage (frostfrit)
Vejledning

Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med maks. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på maks. 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, terrazzo, gamle fliser eller klinker.

 

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens / LIP Grundrens. På stærkt sugende underlag indendørs som f.eks. ubehandlet porebeton, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir.

 

Brugsanvisning

LIP Flexicol påføres underlaget med den glatte side af en tandspartel, der efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden. Fliserne trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag. Kontroller jævnligt at hele flisens bagside er helt dækket. Korrigering af fliserne kan normalt foretages indtil 30 min. efter opsætningen, afhængig af underlagets sugeevne.

 

Ved klæbning af tynde fliser/mosaik anbefales glitning af fliseklæben inden opsætning. Ved montering af fliser større end 30x30 cm, anbefales det at anvende dobbeltklæbningsmetoden, dvs en 100% klæbedækning der sikrer at flisens bagside dækkes fuldstændig. Denne metode reducerer risikoen for løse og for skrukke fliser.

 

Rengøring

Eventuelle rester af fliseklæb på fliseoverfladen og i fugen, fjernes let inden afbinding med skrabning med en tynd pind og afvaskning med vand. Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vores produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater.