Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Flexicol

Færdigoprørt højfleksibel fliseklæb.

Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, isoleringsplader m.m. i tørre rum. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb eller LIP XXL Storformat Fliseklæb.

1 kg - Varenummer 1574045 , DB nr. 1574045
4 kg - Varenummer 1574052 , DB nr. 1574052
15 kg - Varenummer 1574078 , DB nr. 1574078
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C​.

Blandingsforhold

Færdigoprørt.

Forbrug

1,6-4 kg afhængig af flisestørrelse og underlag.

Åbentid

Ca. 30 min. ved 20°C​.

Anvendelsestid

Ca. 5 timer ved 20°C​.

Gangbar/fugning

Efter 1-2 døgn afhænging af temperatur, ​underlagets fugtindhold og sugeevne​.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Lagtykkelse

Op til 10 mm.

Aftræksstyrke, beton

> 1 N/mm². ​

Aftrækstyrke, vådlagring

> 0,5 N/mm².

CE-mærkning

DS EN 12004/2: D2-E-S2​.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage (frostfrit). ​

Vejledning

Underlag​

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med fugtindhold på op til 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på op til 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader. ​

LIP Supergrund primes på vanskelige underlag, såsom metal, støbeasfalt, epoxy, keramiske fliser, natursten og lign. ​

 

Forbehandling ​

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udblomstringer. Overfladeslam bortslibes. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens. ​

Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir. Alternativt anvendes LIP Supergrund (se datablad)​.

På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet: ​

 • Ubehandlet porebeton: 1 del primer og 10 dele vand.​
 • Gipsplader, gipspuds, Træunderlag: Ufortyndet.​
 • Fibergips, kalciumsilikatplader: 1 del primer og 5 dele vand.​

 

Brugsanvisning ​

LIP Flexicol påføres underlaget med den glatte side af en tandspartel, der efter påføringen vendes, og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden. Fliserne trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag. Korrigering af fliserne kan normalt foretages indtil 30 min. efter opsætningen, afhængig af temperatur og underlagets sugeevne. Ved klæbning af tynde fliser/mosaik anbefales glitning af fliseklæben inden opsætning. Ved indendørs montering af fliser, anbefales det at fliseklæben har min. 80 % kontakt til både flise og underlag.​

Ved montering af fliser med kilesystem eller større end 300x300 mm samt, anbefales det at anvende dobbeltklæbningsmetoden. Denne metode anvendes for at tilstræbe en 100% klæbedækning, og reducerer risikoen for løse fliser.​

Dobbeltklæbningsmetoden (Bagsmøring) kan udføres som et tyndt, jævnt lag fliseklæber med glat spartel. Ved anvendelsen af 4 x 4 eller 6 x 6 mm tandspartel til bagsmøring trækkes fliseklæber først på med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden. Hermed opnås sikkerhed for en ensartet lagtykkelse. Det er vigtigt at tandspartelribber på flisens bagside er parallelle med tandspartelribberne på underlaget. Eller ribberne på flisens bagside glittes med den glatte side af spartlen til en plan overflade.​

Ved flisestørrelse over 900x900 mm anbefales LIP XXL storformat fliseklæb eller LIP hurtighærdende fliseklæb, hvor LIP multibinder iblandes.​

 

Rengøring

Eventuelle rester af fliseklæb på fliseoverfladen og i fugen, fjernes let inden afbinding med skrabning med en tynd pind og afvaskning med vand. Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække.

 

Generelt​

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.​
Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.​

 

Bemærk!​

 • Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden. ​
  Fugtfølsomme natursten og storformatfliser kræver specielle forholdsregler.​
 • Ved montering af storformatfliser anbefales det at vente yderligere 1-2 døgn før fugning for at minimere risiko for misfarvede fuger på grund af restfugt i fliseklæben.​
  Vær opmærksom på fliser med slipmiddel på bagsiden (typisk hvidt calciumpulver). For at sikre god vedhæftning til fliser med slipmiddel på bagsiden, skal der altid tyndskrabes et lag fliseklæber på flisens bagside før montering. Fliseklæben skal bearbejdes godt ind i flisen for at bryde slipmidlet, og sikre en god vedhæftning. ​
 • Gulvvarme skal være slukket både før, og under flisemontering. ​
  Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter flisemontering, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højest 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.​
 • Det anbefales, at fliserne opbevares ved stuetemperatur og tempereres inden lægning, for at undgå mulig kondensdannelse på flisernes bagside.​