Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Flydeklæb Let

Cementbaseret, letflydende og fleksibel fliseklæb til gulve

Til nedlægning af fliser, klinker, marmor, ­skifer, murstensskaller, storformatfliser, natursten, spaltklinker, teglfliser, glasuldplader, isolerings/plader, polyphorplader, betonsten, havesten m.m. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb eller LIP Hurtighærdende Fliseklæb.

20 kg - Varenummer 200041 , DB nr. 1972509
Teknisk data
Arbejdstemperatur +5°C - +30°C
Blandingsforhold

Vægkonsistens 5,4 l. pr. 20 kg (0,27 l pr. kg) Gulvkonsistens 7 l. pr. 20 kg (0,35 l pr. kg)

Forbrug

1-2,5 kg afhængig af flisestørrelse og underlag.

Konkret forbrug kan beregnes via forbrugsberegneren eller LIP's app.

Anvendelsestid Ca. 5 timer ved 20°C
Åbentid Ca. 30 min. ved 20°C
Gangbar/fugning

Tidligst efter 1-2 døgn afhænging af temperatur, og underlagets fugtindhold og sugeevne.

Fuld belastning Efter 7 døgn
Lagtykkelse

Op til 10 mm.

Aftræksstyrke efter 24 timer

≥ 0,5 N/mm²

Aftræksstyrke efter 28 døgn

≥ 1 N/mm²

Afprøvninger

DS/EN 12004/2: C2-E-S1.

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Lagring / Teknisk data Min. 18 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejdsmiljø Min. 18 mdr. i uåbnet emballage
Vejledning

Underlag

Støbte dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med fugtindhold på højst 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på højst 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, terrazzo, gamle fliser eller klinker.

 

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens / LIP Grundrens. På stærkt sugende underlag indendørs som f.eks. ubehandlet porebeton, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. Stærkt sugende underlag udendørs forvandes. Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir. Alternativt anvendes LIP Supergrund.

 

Brugsanvisning

Blandes i forholdet 0,27-0,35 liter rent vand pr. kg. svarende til 5,4-7 liter vand pr. kg. sæk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug. Blandingen skal bruges senest 5 timer efter blandingstidspunktet. LIP Flydeklæb Let påføres underlaget med den glatte side af en tandspartel, der efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden. Fliserne trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag. Kontroller jævnligt at hele flisens bagside er helt dækket. Korrigering af fliserne kan normalt foretages indtil 30 min. efter nedlægning, afhængig af underlagets sugeevne.

 

Ved klæbning af tynde fliser/mosaik anbefales glitning af fliseklæben inden nedlægning. Ved montering af fliser med kilesystem eller med en kantlængde over 600 mm skal dobbeltklæbemetoden altid anvendes for at tilstræbe 100% kontakt mellem flise og underlag. Denne metode reducerer risikoen for skrukke samt frostsprængte fliser.

 

Bemærk: Det er vigtigt at være opmærksom på fliser med slipmiddel på bagsiden (typisk hvidt calciumpulver). For at sikre god vedhæftning til disse, skal der altid tyndskrabes et lag fliseklæber på flisens bagside før montering. Fliseklæben skal bearbejdes godt ind i flisen for at bryde slipmidlet, og sikre en god vedhæftning. Gulvvarme skal være slukket både før, under og indtil 7 døgn efter flisemontering. Der må ikke tilsættes yderligere vand når klæben er begyndt at afbinde. Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden. Fugtfølsomme natursten kræver specielle forholdsregler.

 

Rengøring

Rester på fliseoverflader, værktøj og hænder m.m. fjernes inden afbinding med vand. Undgå at skylle uafhærdet fliseklæb ud i afløbet, da cementbaserede produkter hærder under vand.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.
Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.