Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Multi Fliseklæb - Hvid

Cementbaseret fliseklæb med stor vedhæftning og elasticitet

Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, ­skifer, murstensskaller, storformatflise, natursten, spaltklinker, teglfliser, glasuldplader, isoleringsplader, polyphorplader, betonsten, havesten m.m. Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb eller LIP Hurtighærdende Fliseklæb.

5 kg - Varenummer 2950087 , DB nr. 2950087
20 kg - Varenummer 200027 , DB nr. 1972507
Teknisk data
Arbejdstemperatur +5°C - +30°C
Blandingsforhold 0,28 liter vand pr. kg pulver svarende til 5,6 liter vand pr. 20 kg sæk
Forbrug

1,5 - 3,8 kg afhængig af flisestørrelse og underlag.

Konkret forbrug kan beregnes via forbrugsberegneren eller LIP's app.

Anvendelsestid 3-4 timer ved 20°C
Åbentid Ca. 30 min. ved 20°C
Gangbar/fugning Efter 1-2 døgn afhænging af temperatur, flisens beskaffenhed, underlagets fugtindhold og sugeevne
Fuld belastning Efter 7 døgn ved 20°C
Lagtykkelse Op til 10 mm
Aftræksstyrke efter 24 timer

> 0,5 N/mm²

Aftræksstyrke efter 28 døgn

> 1 N/mm²

Afprøvninger

DS/EN 12004/2: C2-TE-S1.

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Lagring / Teknisk data Min. 24 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejdsmiljø Min. 24 mdr. i uåbnet emballage
Vejledning

Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med maks. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på maks. 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, terrazzo, gamle fliser eller klinker.

 

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens / LIP Grundrens. På stærkt sugende underlag indendørs som f.eks. ubehandlet porebeton, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. Stærkt sugende underlag udendørs forvandes. Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir. Alternativt anvendes LIP Supergrund.

 

Brugsanvisning

Blandes i forholdet 0,28 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 5,6 liter pr. 20 kg sæk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug. Blandingen skal bruges senest 5 timer efter blandingstidspunktet.

 

LIP Multi Fliseklæb påføres underlaget med den glatte side af en tandspartel, der efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden. Fliserne trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag. Korrigering af fliserne kan normalt foretages indtil 30 min. efter opsætningen, afhængig af underlagets sugeevne.

 

Ved klæbning af tynde fliser/mosaik anbefales glitning af fliseklæben inden opsætning. Ved indendørs montering af fliser med dimensioner på 30x30 cm eller derunder, anbefales det at fliseklæben har min. 80 % kontakt til både flise og underlag. Ved montering af fliser med kilesysstem eller større end 30x30 samt ved al udendørs montering, anbefales det at anvende dobbeltklæbningsmetoden. Denne metode anvendes for at tilstræbe en 100% klæbedækning, og reducerer risikoen for løse, og frostsprængte fliser.

 

Bemærk: Det er vigtigt at være opmærkom på fliser med slipmiddel på bagsiden (typisk hvidt calciumpulver). For at sikre god vedhæftning til disse, skal der altid tyndskrabes et lag fliseklæber på flisens bagside før montering. Fliseklæben skal bearbejdes godt ind i flisen for at bryde slipmidlet, og sikre en god vedhæftning.

 

Gulvvarme skal være slukket både før, under og indtil 7 døgn efter flisemontering. Der må ikke tilsættes yderligere vand når denne er begyndt at afbinde. Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden. Fugtfølsomme natursten og storformatfliser kræver specielle forholdsregler.

 

Rengøring

Rester på fliseoverflader, værktøj og hænder m.m. fjernes inden afbinding med vand. Undgå at skylle uafhærdet fliseklæb ud i afløbet, da cementbaserede produkter hærder under vand.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.
Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.