Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Multi Let 544 Fliseklæb

Cementbaseret og polymerforstærket, fleksibel letvægtsklæber.

Til inden- og udendørs opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, skifer, murstenskaller, storformatfliser, natursten, spaltklinker, teglfliser, glasuldplader, isoleringsplader, polyphorplader, betonsten, havesten m.m. Velegnet til gulve med gulvvarme.

 

Til fugtfølsomme natursten anbefales LIP Naturstensklæb eller LIP Hurtighærdende Fliseklæb.

15 kg - Varenummer 24015 , DB nr. 2338756
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C.

Blandingsforhold

Vægkonsistens: 7,8 l. pr. 15 kg (0,52 l pr. kg).

Gulvkonsistens: 8,4 l. pr. 15 kg (0,56 l pr. kg).

Spartelkonsistens: 8,6 l. pr. 15 kg (0,57 l pr. kg).

Kan spartles i lagtykkelser op til 20 mm.

Forbrug

0,9–2,2 kg afhængig af flisestørrelse og underlag.

Lagtykkelse

Op til 20 mm.

Åbentid

30-40 min. ved 20°C.

Anvendelsestid

Ca. 2-3 timer ved 20°C.

Gangbar/fugning

Tidligst efter 1-2 døgn afhængig af temperatur, vandmængde tilsat samt flisedimensioner.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Aftræksstyrke efter 24 timer

> 0,5 N/mm².

Aftræksstyrke efter 28 døgn

> 1 N/mm².

Afprøvninger

DS EN 12004/2: C2-TE-S1.

GEV EMICODE

EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med maks. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på maks. 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, terrazzo, gamle fliser eller klinker.

 

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP K10 Eco Clean Klinkerens/LIP G10 Eco Clean Grundrens. På stærkt sugende underlag indendørs som f.eks. ubehandlet porebeton, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. Stærkt sugende underlag udendørs forvandes.

Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir, og rengøres med LIP G10 Eco Clean Grundrens.

 

Brugsanvisning

LIP Multi Let 544 Fliseklæb blandes i forholdet 0,52-0,57 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 7,8-8,6 liter pr. 15 kg sæk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug. Blandingen skal bruges senest 2-3 timer efter blandingstidspunktet.

LIP Multi Let 544 Fliseklæb påføres underlaget med den glatte side af en tandspartel, der efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden. Fliserne trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag. Korrigering af fliserne kan normalt foretages indtil 30-40 min. efter opsætningen, afhængig af underlagets sugeevne. Ved klæbning af tynde fliser/mosaik anbefales glitning af fliseklæben inden opsætning. Ved montering storformatfliser over 30x30 cm anbefales det at anvende LIP Flydeklæb Let.

Ved indendørs montering af fliser med dimensioner på 30x30 cm eller derunder, anbefales det at fliseklæben har min. 80% kontakt til både flise og underlag. Ved montering af fliser med kilesysstem eller større end 30x30 samt ved al udendørs montering, anbefales det at anvende dobbeltklæbningsmetoden. Denne metode anvendes for at tilstræbe en 100% klæbedækning, og reducerer risikoen for løse, og frostsprængte fliser.

 

Rengøring

Rester på fliseoverflader, værktøj og hænder m.m. fjernes inden afbinding med vand. Undgå at skylle uafhærdet fliseklæb ud i afløbet, da cementbaserede produkter hærder under vand.

 

Emballage

15 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBIanvisninger, ERFAblade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk

  • Fliser med slipmiddel på bagsiden (typisk hvidt calciumpulver). For at sikre god vedhæftning til disse, skal der altid tyndskrabes et lag fliseklæber på flisens bagside før montering. Fliseklæben skal bearbejdes godt ind i flisen for at bryde slipmidlet, og sikre en god vedhæftning.
  • Ved Storformatfliser over 600x600 mm samt natursten kræver særlige forholdsregler.
  • Ved begyndende afbinding eller ”skindannelse” på overfladen må der må ikke tilsættes ekstra vand til klæben. Blandevandstemperatur har betydning for åben- og afbindingstiden. Varmt vand afkorter og accelerere.
  • Eventuel gulvvarme skal være lukket, dog bør der ikke være koldere end ca. 10 gr. i rummet, og der skal ske en gradvis åbning af gulvarme.