Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 226 Fiberspartel

Cementbaseret, selvnivellerende og fiberforstærket gulvspartelmasse. Egnet til efterfølgende epoxymaling.

LIP 226 Selvnivellerende Fiberspartelmasse anvendes til nivellering, opretning og finspartling af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, klinker, træ og lign. På metal, støbeasfalt, epoxy og lign. kan LIP 226 udlægges når underlaget først er primet med LIP Supergrund. Fra 2 mm til enhver ønsket lagtykkelse. Er velegnet i forbindelse med gulvvarmesystemer.

 

LIP 226 er ikke fugtskadestabil, og kan derfor ikke anvendes udendørs. I vand/fugtbelastede områder skal LIP 226 være påført en godkendt vandtætningsmembran.

20 kg - Varenummer 240030 , DB nr. 1972526
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandingsforhold

0,2 liter vand pr. kg pulver svarende til 4 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

20-30 min. ved 20°C.

Gangbar

Efter 45-60 min. ved 20°C.

Klar til flisebelægning

Efter 2 timer ved 20°C.

Klar til tæt belægning

Efter min. 12 timer ved 20°C.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Forbrug

Ca. 1,8 kg pr. m²/mm.

Densitet

Ca. 2 kg/liter opblandet.

Trykstyrke

30-35 N/mm².

Vedhæftningsstyrke på beton

≥ 1,5 N/mm².

Slidstyrke rolling wheel

DS/EN 13892-5: RWA100.

Flydemål

DS/EN 12706: 135-145mm.

Afprøvninger

DS/EN 13813: CT-C25-F7.

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag

LIP 226 kan udlægges/spartles på tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks, og overfladeslam m.m. Undergulve af beton med en maksimum relativ fugtighed på 95% og en sammenhængsstyrke på min. 1 N/mm². Ved udlægning på anhydritgulve må restfugten højst være 0,5%.

 

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af over fladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid foretages til porelukning og støvbinding.

Følgende anbefales: På råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1 del vand. På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 3 dele vand.

På ikke sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1/2 del vand. På organisk underlag anvendes LIP Primer 54 ufortyndet. Udlægning/spartling foretages tidligst, når primeren er tør (tidligst efter ca. 1 time). På stærkt sugende underlag ved udlægning i tynde lag eller hvor spartlen efterfølgende ønskes malebehandlet kan det være en fordel at prime underlaget ad 2 omgange for at undgå pinhuller/luftbobler i spartelmassen efter følgende fremgangsmåde. 1. lag fortyndes 1:5 og andet lag påføres underlaget ufortyndet. Når der primes skal gulvtemperaturen altid være 10°C eller derover. På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal pålimes en tæt belægning, skal LIP 226 udlægges i minimum 2 mm lagtykkelse for at danne et vandabsorberende lag. Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen være ved­varende tør. Ved udlægning af gulvspartel på træunderlag kræves det at underlaget er mekanisk stabilt. Ved udlægning på metal, støbeasfalt, epoxy og lign. skal underlaget primes med LIP Supergrund. Hvis der nivelleres ad flere omgange, skal der som minimum primes mellem lagene (1 del primer og 1/2 del vand) og evt. slibes, hvis overfladen er porøs. I alle tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

 

Brugsanvisning

LIP 226 blandes i forholdet 0,2 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 4 liter vand pr. 20 kg sæk. Opblanding foregår med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug. Omrøringen foregår med en hurtig gående boremaskine og et langt piskeris. Den færdig oprørte spartelmasse hældes ud på gulvfladen. Der begyndes altid i det område, hvor det tykkeste lag skal udlægges.

 

LIP 226 er nem at udlægge selv i mindre lagtykkelser med tandspartel eller glatspartel og flyder så godt sammen, at der normalt ikke skal foretages efterspartling eller slibning. Hvis gulvspartlen efterbehandles med maling eller lign., anbefales det at anvende LIP Pigrulle således at overfladen fremstår helt jævn. LIP 226 kan også udlægges med pumpe.

 

Bemærk: Der anvendes selvklæbende kant- bånd som afgrænsning mod vægge, gulvafløb, døre mm. Spartelmassen ikke må ikke have kontakt til vægge. Der skal derfor altid monteres selvklæbende kantbånd ved lagtykkelser større end 5 mm. Vær opmærksom på at lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden. Spartelmassen skal under afhærdning beskyttes mod varmepåvirkning herunder gulvvarme samt direkte sol og træk m.m. Spartelmassen må ikke afdækkes med plast under afhærdning. Gulvvarme skal være lukket og bør tidligst tilsluttes efter 7 døgn. Revner i spartelmassen kan forekomme såfremt den underliggende konstruktion ikke er mekanisk stabil eller er fri for spændinger inden spartling. Da spartelmassen er cementbaseret og ikke indfarvet, kan der forekomme farvevariationer i gulvspartlen afhængig af de aktuelle forhold.

 

LIP 226 kan forarbejdes ved temperaturer mellem 10°C og 25°C. Ved lagtykkelser over 8 mm kan der tilsættes op til 6 kg ovntørret kvartssand 0,3 - 1 mm til 20 kg LIP 226. Ved tilsætning af sand er vandforbruget uændret, og der må beregnes en reduceret flydeevne. Gulvspartelmasse som er begyndt at afbinde må ikke tilsættes yderligere vand. Efter anbrud skal emballagen lukkes helt tæt og produktet anvendes hurtigst muligt. Hvis LIP 226 benyttes uden topbelægning med f.eks. klinker, fliser, vinyl eller lign., anbefales det at behandle overfladen med f.eks. LIP Primer 54, eller en egnet gulvmaling.

 

Ved faldopbygning reduceres vandmængden med 10-20% afhængig af faldets hældning.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI­-anvisninger, ERFA-­blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.