Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 228 Gulvspartelmasse

Cementbaseret, selvnivellerende gulvspartelmasse med høj trykstyrke.

LIP 228 Gulvspartelmasse er en selvnivellerende cement­baseret spartelmasse, der anvendes til nivellering, spartling og opretning af gulvflader af beton, pudslag samt keramiske fliser, klinker m.m. udendørs såvel som indendørs.

 

LIP 228 kan udlægges med pumpe, og er velegnet i forbindelse med gulvvarmesystemer, og kan desuden benyttes i vådzoner og andre vedvarende vandbelastede områder. Kan benyttes i lettere industrielle områder, såsom garager, parkeringsdæk, lagerrum, værksteder samt balkoner, terrasser o.lign.

20 kg - Varenummer 240047 , DB nr. 1972527
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Blandingsforhold

0,2 liter vand pr. kg pulver svarende til 4 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 20 min. ved 20°C.

Gangbar

Efter 2-3 timer ved 20°C.

Klar til flisebelægning

Efter ca. 2-3 timer ved 20°C.

Klar til tæt belægning

Efter 1-3 døgn.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Forbrug

Ca. 1,8 kg pr. m²/mm.

Densitet

Ca. 2,1 kg/liter opblandet.

Trykstyrke

40-50 N/mm².

Vedhæftningsstyrke på beton

> 2 N/mm².

Slidstyrke rolling wheel

DS/EN 13892-5: RWA10.

Flydemål

DS/EN 12706: 135-145 mm.

Afprøvninger

DS/EN 13813: CT-C40-F10.

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag

LIP 228 kan anvendes på tørre og ikke døgnfugtige underlag, når disse er afbundet, faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler. Underlaget skal være fast og frostbestandigt, og sammenhængsstyrken skal være min.1 N/mm².

Evt. løse partikler fjernes mekanisk inden udlægning ved f.eks. slibning, fræsning eller sandblæsning.

 

Forbehandling

Underlaget kan være tørt eller fugtigt. Det skal være frostbestandigt og uden gennemgående revner. Slamlag bortslibes og støvsuges. Løse partier fjernes. Underlaget rengøres for støv, olie, fedt og andre skillemidler. Afrensning foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens. Der anvendes selvklæbende kantbånd som afgrænsning mod vægge, gulvafløb, døre mm. Spartelmassen ikke må ikke have kontakt til vægge. Der skal derfor altid monteres selvklæbende kantbånd ved lagtykkelser større end 5 mm.

 

Indendørs

Beton og afretningslag primes med LIP Primer 54 fortyndet med vand 1:1. 

Males spartelmassen efterfølgende, bør underlaget inden spartling primes ad 2 omgange. 1. lag fortyndes med vand  1:5, 2. lag ufortyndet. Dette sikrer spartelmassen en mere ensartet overflade. 

Hvis der nivelleres ad flere omgange, skal der som minimum primes mellem lagene 

(1 del primer og 1/2 del vand) og evt. slibes, hvis overfladen er porøs. I alle tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

 

Udendørs

Underlag udendørs primes ikke, men mættes i stedet med vand. Der må ikke stå blankt vand på underlaget. Alternativt svummes underlaget med 1 rumdel LIP 228 og en rumdel LIP Betonbinder fortyndet med vand 1:3. Svummemørtlen kostes grundigt ned i underlaget. Efterfølgende spartling  foretages vådt i vådt. Sker spartling  ad flere omgange svummes der mellem hvert nyt lag. 

Glatte og ikke sugende underlag  primes med LIP Epoxyprimer i 1 lag svarende til 2-300 g/m². Mens primeren er våd overstrøs med LIP Ovntørret Kvartssand. Der anvendes 1-2 kg. LIP ovntørret Kvartssand pr. kvm. Når primeren er tør, fejes og støvsuges det løse sand op. I tvivlstilfælde kontakt da LIP Teknisk Service.

 

Brugsanvisning

LIP 228 blandes i forholdet 0,2 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 4 liter vand pr. 20 kg sæk. Vandet måles af og pulveret drysses langsomt i blandevandet. Opblanding foregår med hurtiggående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efteret par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug. Den færdigoprørte spartelmasse hældes ud på gulvfladen. Normalt indledes spartlingen, hvor det tykkeste lag ønskes. LIP 228 udlægges med glatspartel/pigrulle og flyder så godt sammen, at der normalt ikke skal foretages efterspartling eller slibning. Ønskes der fald ved spartling, kan vandmængden reduceres med ca. 0,02 liter vand pr. kg. gulvspartelmasse, således at der opnås en tykkere konsistens af spartelmassen. Der anvendes selvklæbende kantbånd som afgrænsning mod vægge, gulvafløb, døre mm.

 

Spartelmassen ikke må ikke have kontakt til vægge. Der skal derfor altid monteres selvklæbende kantbånd ved lagtykkelser større end 5 mm. Lave temperaturer forlænger og høje temperaturer forkorter forarbejdningstiden. Spartelmassen skal beskyttes mod for hurtig udtørring pga. træk, høj rumtemperatur, solbestråling m.m. Spartelmassen må ikke afdækkes med plast under afhærdning. Gulvvarme skal være lukket og bør tidligst tilsluttes efter 7 døgn. Revner i spartelmassen kan forekomme såfremt den underliggende konstruktion ikke er mekanisk stabil eller er fri for spændinger inden spartling. Da spartelmassen er cementbaseret og ikke indfarvet, kan der forekomme farvevariationer i gulvspartlen afhængig af de aktuelle forhold. LIP 228 kan forarbejdes ved temperaturer mellem 10°C - 25°C.

 

Overfladebehandling

LIP 228 kan benyttes uden overfladebehandling, men ved påføring af f.eks. LIP Primer 54 eller betonmaling opnås en mere rengøringsvenlig overflade samt beskyttelse af selve gulvet. Fugtindholdet skal være under 85% RF såfremt der afsluttes med epoxybelægning eller anden diffusionstæt belægning.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.