Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Gulvnet 5

Glasfibernet til armering af gulvspartelmasser

LIP Gulvnet 5 kan anvendes på stabile og ustabile underlag, hvor man ønsker at øge gulvspartelmassens evne til at optage bevægelser for at undgå revne i overfladen eller videre op i konstruktionen.

1 stk. - Varenummer 500080 , DB nr. 2052727
Teknisk data
Længde

25 m

Bredde

1 m

Kvadrat

5x5 mm

Vægt

525 g/m²

Farver

Hvid

Norm

EN 13934-1

Materiale

Glasfibervæv

Vejledning

Underlag 

LIP Gulvnet 5 kan udlægges/spartles i alle LIP´s gulvprodukter på tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks, og overfladeslam m.m. Undergulve af beton med en maksimum relativ fugtighed på 95% og en sammenhængsstyrke på min. 1 N/mm² . Ved udlægning på anhydritgulve må restfugten højst være 0,5%. 

Gulvopbygningen skal følge gældende regler, anvisninger og være håndværksmæssigt korrekt udført.

 

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af overfladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. Der primes iht. anvisninger for det enkelte gulvprodukt og LIP Gulvnet 5 udlægges efter primning.

 

Brugsanvisning

LIP Gulvnet 5 udlægges løst på gulvet med 5 cm overlap. Alle ender på udlagt LIP Gulvnet 5 fastgøres mekanisk med f.eks. klammer eller pålimes med LIP Montagelim. På ustabilt underlag udlægges min. 12 mm gulvspartelmasse.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.