Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Gulvnet 5

Glasfibernet til armering af gulvspartelmasser.

Glasfibernet til armering af gulvspartelmasser. LIP Gulvnet 5 kan anvendes på stabile og ustabile underlag, hvor man ønsker at øge gulvspartelmassens evne til at optage bevægelser for at undgå revne i overfladen eller videre op i konstruktionen.

1 stk. - Varenummer 500080 , DB nr. 2052727
Teknisk data
Længde

25 m.

Bredde

1 m.

Kvadrat

5x5 mm.

Vægt

525 g/m².

Farver

Hvid.

Norm

EN 13934-1.

Materiale

Glasfibervæv.

Vejledning

Underlag

LIP Gulvnet 5 kan udlægges/spartles i alle LIP´s gulvprodukter på tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks, og overfladeslam m.m. Undergulve af beton med en maksimum relativ fugtighed på 95% og en sammenhængsstyrke på min. 1 N/mm² . Ved udlægning på anhydritgulve må restfugten højst være 0,5%. ​

LIP Supergrund primes på vanskelige underlag, såsom metal, støbeasfalt, epoxy, keramiske fliser, natursten og lign. ​

Gulvopbygningen skal følge gældende regler, anvisninger og være håndværksmæssigt korrekt udført.​

Forbehandling ​

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af overfladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. Der primes iht. anvisninger for det enkelte gulvprodukt og LIP Gulvnet 5 udlægges efter primning.​

 

Brugsanvisning

LIP Gulvnet 5 udlægges løst på gulvet med 5 cm overlap. Alle ender på udlagt LIP Gulvnet 5 fastgøres mekanisk med f.eks. klammer eller pålimes med LIP Montagelim. Herefter spartles med en LIP gulvspartel indtil gulvnettet er dækket (lagtykkelse min. 5 mm). ​

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.​

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.​